Aanvullende onderdelen

De aanvullende onderdelen van KiVa bestaan uit:

Ouderbetrokkenheid

Ouderavond

KiVa kan een ouderavond op uw school verzorgen. Het is dus ook een aanvullende dienst en geen vast onderdeel. Een gecertificeerde KiVa-trainer zal deze ouderavond leiden. Tijdens deze avond zal hij/zij de ouders inlichten over KiVa en vertelt op wat voor manier KiVa is of wordt geïmplementeerd op uw school. De kosten zijn afhankelijk van de duur van de ouderavond.

De maandelijkse oudernieuwsbrieven

De school kan ervoor kiezen om een (maandelijkse) oudersnieuwsbrief te versturen wanneer er met een nieuw thema gestart wordt. In deze nieuwsbrief staat onder andere wat de kinderen op school gaan leren en wat de ouders thuis met KiVa kunnen doen.

De oudergids

Voor ouders hebben we bij KiVa een oudergids ontwikkeld. De oudergids is hier te vinden. Deze oudergids is ook in te zien voor ouders van kinderen die niet op een KiVa-school zitten. De oudergids is alleen online in te zien en niet als papieren versie te bestellen. In de oudergids staat onder meer informatie over:

  • Achtergronden van pesten
  • Uitleg over de rol van de groep bij pesten
  • Pesten herkennen en signaleren
  • Wat u kunt doen als uw kind wordt gepest
  • Wat u kunt doen als uw kind pest
  • Hoe uw kind een gepest kind kan helpen
  • Naar de oudergids!

De module Ouderbetrokkenheid

De Rijksuniversiteit Groningen (RUG) en het Nederlands Jeugd instituut (NJi) hebben de module ‘Samen met ouders werken aan een fijne school’ ontwikkeld. De module bestaat uit een toolkit en een training die aanknopingspunten bieden voor het verhogen van ouderbetrokkenheid in het algemeen én specifiek bij het creëren van een fijne school. Deze module sluit naadloos aan bij het KiVa-programma maar wordt ook aangeboden aan scholen die niet met KiVa werken. Kijk voor meer informatie op: www.onderwijsenouders.nl.

Wilt u meer informatie? Neem dan contact met ons op.

Leskist Rik de Pauw

Rik de Pauw is een leskist voor leerlingen in groep 1 t/m 4 van de basisschool. Het materiaal van Rik de Pauw sluit aan op de KiVa-methode. Daarmee is Rik een aanvulling op het huidige KiVa-materiaal voor de onderbouw. De leskist is een ideeënkist met enthousiasmerende, praktische werkvormen die leerkrachten kunnen inzetten in de les. Het materiaal uit de leskist is concreet, tastbaar en makkelijk toepasbaar. Kinderen leren door middel van het oppakken van actuele situaties en gebeurtenissen. De bedoeling van Rik de Pauw is dat kinderen spelenderwijs sociale vaardigheden aanleren. Zo kan er steeds weer op een positieve manier gewerkt worden aan een fijne groep.

Wie is Rik de Pauw?

Rik de Pauw is een knuffeldier dat leeft in een huisje in de klas. Voordat Rik wordt geïntroduceerd in de klas, wordt het huisje neergezet op een zichtbare plek in de klas. Rik wordt geïntroduceerd door middel van een verhaal. Iedere week wordt er een ander item in bij Rik in zijn huisje geplaatst. Er kan zelf worden gekozen welk item op dat moment actueel is.

Een voorbeeld

Een voorbeeld van een item is de beker. De beker wordt naast Rik in het huisje geplaatst. De kinderen wordt verteld dat Rik een beker heeft gewonnen. Aan de kinderen wordt gevraagd of zij wel eens iets hebben gewonnen, of misschien wel verloren. ‘Verliezen kan soms heel moeilijk zijn, hoe ga jij hiermee om?’  Dit is een manier om de sociaal emotionele ontwikkeling van kinderen te stimuleren en ondertussen wordt er op een positieve manier gewerkt aan een fijne groep.

Mocht je Rik de Pauw graag willen bestellen dan kan dat via onze webshop. In onderstaande video is de introductie van Rik de Pauw te zien.

 

Klasse!Vergadering

Een Klasse!Vergadering hoort bij een KiVa-school. De klas krijgt verantwoordelijkheid en mag zelf beslissingen nemen over voorstellen uit de groep. Alle kinderen leren om te gaan met verschillende meningen in de groep en hoe ze samen tot een democratisch besluit kunnen komen. Daarnaast leren kinderen hoe ze een positieve bijdrage kunnen leveren aan de groep en kunnen ze op een constructieve manier discussiëren en wensen uiten.

De Klasse!Vergadering is een aanvullend katern voor de bovenbouw (groep 5 t/m 8). Om de Klasse!Vergadering te kunnen gebruiken dien je dus ook de beschikking te hebben over de KiVa handleiding voor de bovenbouw. Alleen KiVa-scholen kunnen de Klasse!Vergadering bestellen. Houd er rekening mee dat de Klasse!Vergadering wordt geleverd met boorgaten zodat deze achter de handleiding in de nieuwe multomap gevoegd kan worden. Je kunt het katern in onze webshop bestellen.


Terug naar boven