Anti-pestprogramma’s en anti-pestmethodes

De laatste jaren heeft er zich een wildgroei voorgedaan met betrekking tot anti-pestprogramma’s. Er bestaan grote verschillen in de mate waarin zij werkzaam en effectief zijn. Sommige van deze programma’s hebben zelfs negatieve gevolgen en zijn schadelijk voor leerlingen.

NJi onderzoek naar anti-pestprogramma's

Om scholen te ondersteunen in hun keuze voor een goed programma heeft het NJi in 2015 in opdracht van het Ministerie van Onderwijs 61 anti-pestprogramma’s onderzocht. Daarvan heeft het NJi slechts 9 (voorlopig) goedgekeurd, waaronder KiVa. Een viertal andere programma’s hadden volgens het NJi potentie, maar voldeden onvoldoende aan de door het NJ opgestelde criteria. De overige 48 programma’s zijn afgewezen. Desondanks werken veel scholen nog met dergelijke afgekeurde programma’s.

KiVa goedgekeurd door het NJi

Van de 9 goedgekeurde programma’s kwam KiVa het best uit de test. Bovendien zijn er van die 9 programma’s slechts 2 anti-pestprogramma’s schoolbreed, waaronder KiVa. Andere programma’s suggereren volgens het NJi wel effectief te zijn in het terugdringen van pesten op school (bijv. de Kanjertraining en de Vreedzame school), maar kunnen dat niet onderbouwen met (onderzoeks)resultaten.

Effectonderzoek naar werking anti-pestprogramma’s

Om te bekijken of de 9 goedgekeurde programma’s en de 4 programma’s met potentie in de praktijk werken, wordt tussen 2015 en 2017 vervolgonderzoek gedaan door het NRO. Van deze 13 programma’s worden er slechts 10 programma’s onderzocht in het zogenaamde effectonderzoek.

KiVa niet nogmaals onderzocht, maar doet wel mee!?

KiVa wordt niet nogmaals onderzocht, omdat het volgens de onderzoekers reeds voldoende is onderzocht. De effectiviteit van KiVa is immers aangetoond door een in 2015 gepubliceerd wetenschappelijk onderzoek van de Rijksuniversiteit Groningen. KiVa nogmaals onderzoeken was in de ogen van de onderzoekers dan ook overbodig. De resultaten van het onderzoek naar KiVa vindt u hier.

Toch neemt KiVa wel deel aan het effectonderzoek; hoe komt dat? Twee selectieve anti-pestprogramma’s - dat zijn programma’s die zich selectief richten op specifieke kinderen - worden wel onderzocht. Om dat goed te kunnen doen waren de onderzoekers op zoek naar een programma waarvan de effectiviteit al wetenschappelijk is vastgesteld. Aangezien KiVa het enige programma is waarvan de effectiviteit wetenschappelijk is bewezen, wordt KiVa daarvoor gebruikt. Door de twee selectieve anti-pestprogramma’s in combinatie met KiVa te testen, kunnen de onderzoekers vaststellen of deze programma’s additionele effecten hebben. De selectieve programma’s die bovenop KiVa worden getest zijn Alles Kidzzz en Plezier op school. Meer informatie over het effectonderzoek vindt u hier