De geschiedenis van KiVa

KiVa in Finland

KiVa is van oorsprong een Fins programma. KiVa is het Finse woord voor leuk of fijn en het betekent tevens ‘leuke school’. Het programma is ontwikkeld aan de Universiteit van Turku en begon in 2007 als wetenschappelijk experiment op 78 scholen. KiVa behaalde uitstekende resultaten in Finland: pesten werd effectief tegengegaan en het welzijn, de motivatie en de schoolprestaties van leerlingen namen sterk toe! Daarom won KiVa in 2009 de European Crime Prevention Award en in 2012 volgde de Policy Award van de Society for Research on Adolescence.

KiVa in Nederland

Gezien deze resultaten besloot het Ministerie van Onderwijs om KiVa in Nederland op grote schaal te evalueren. Dit onderzoek liep van 2012 tot 2014 en is uitgevoerd door de Rijksuniversiteit Groningen. Het onderzoek richtte zich op meer dan 200 klassen van 99 verschillende  basisscholen. In het onderzoek is de effectiviteit van KiVa aangetoond: KiVa versterkt de sociale veiligheid en gaat pesten op school effectief tegen. Daarmee is KiVa het eerste en enige programma in Nederland waarvan de effectiviteit wetenschappelijk is bewezen. Sinds 2014 kunnen alle Nederlandse basisscholen gebruik maken van KiVa.

Inmiddels werkt KiVa samen met ontzettend veel enthousiaste Nederlandse basisscholen, want: samen maken we er een fijne school van. En die samenwerking werkt! Uit verschillende onderzoeken blijkt dat KiVa de sociale vaardigheden en de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen stimuleert. Met KiVa:

  • wordt het school- en leerklimaat sterk verbeterd;
  • worden de leeropbrengsten verhoogd en verbeteren de leerprestaties van leerlingen;
  • wordt het welbevinden van de leerlingen verhoogd;
  • wordt pesten effectief voorkomen (preventief) en opgelost (curatief);
  • worden negatieve/depressieve gevoelens bij leerlingen voorkomen en verminderd;
  • worden leerkrachten vaardiger in het voorkomen en oplossen van (groeps)problemen.

KiVa staat niet stil in haar ontwikkeling. Door de nauwe samenwerking met de vakgroep sociologie van de Rijksuniversiteit Groningen en professionals uit het veld worden de nieuwste wetenschappelijke inzichten verwerkt in het KiVa-programma. Op die manier wordt KiVa steeds beter. Op dit moment wordt bijvoorbeeld gekeken naar nieuwe manieren waarop pesten kan worden aangepakt als het zich toch voordoet, het maximaal benutten van de rapportage die uit de monitor voortkomt en het coachen van leerkrachten op de werkvloer.