De implementatie van KiVa

De STARTtraining

De eerste en belangrijkste stap in het worden van een KiVa-school is de STARTtraining voor het personeel van uw school. Deze training vindt doorgaans plaats bij u op school, maar kan ook elders plaatsvinden. Het hele team is welkom. De STARTtraining wordt gegeven door een gecertificeerde KiVa-trainer. De training duurt in totaal twee dagen, maar deze dagen hoeven elkaar niet direct op te volgen. De data worden in goed overleg tussen de school en de KiVa-trainer ingepland. In overleg is veel mogelijk, dus neem contact met ons op als u in overleg wilt over het inplannen van de training.

Op de eerste dag van de training wordt KiVa breed geïntroduceerd. De uitgangspunten en theoretische achtergronden van KiVa worden uiteengezet en de KiVa-thema's worden uitgebreid doorlopen. Daarbij komen uiteraard ook de lesmaterialen aan bod. Op de tweede trainingsdag wordt dieper ingegaan op de curatieve onderdelen van KiVa, zoals de steungroepaanpak en de herstelaanpak. Ook worden de KiVa-monitor (het monitoringsinstument), de rol van de ouders en de borging van KiVa in de schoolcultuur uitvoerig behandeld. Na de STARTtraining kan uw school beginnen met KiVa!

Het KiVa-team

Tijdens (of voorafgaand) aan de training wordt het KiVa-team gevormd. Dit is een werkgroep bestaande uit tenminste drie werknemers van de school. De hoofdtaak van het KiVa-team is om samen met de leerkrachten de voorkomende problemen en pestgevallen te onderzoeken en op te lossen. Daarnaast is het KiVa-team verantwoordelijk voor de borging van KiVa binnen de school en is het team voor het personeel het eerste aanspreekpunt omtrent KiVa. 

Meer informatie

Wilt u meer informatie aanvragen, klik dan hier. Wilt u zich direct aanmelden, klik dan hier. Of neem contact met ons op: 050 - 3636265 of info@kivaschool.nl

"In de klas van mijn dochter was in de onderlinge omgang iets goed mis. We hebben haar het laatste jaar naar een andere school gestuurd. De nieuwe school was echt een verademing! Ze kwam terecht in een warm bad en het is haar gelukt om vanuit dit, voor haar, diepe dal op te klimmen. De Godfried Bomansschool werkt met KiVa en verdient een grote pluim!"


Terug naar boven