De KiVa-monitor

De inspectie eist onder andere dat scholen de sociale veiligheid onder leerlingen monitoren. Met de KiVa-monitor voldoen scholen aan alle eisen van de inspectie met betrekking tot het monitoren van de sociale veiligheid. Sterker nog, in meerdere gesprekken tussen KiVa en de inspectie, heeft de inspectie aangegeven enorm enthousiast te zijn over ons meetinstrument.

Met de KiVa-monitor wordt namelijk goede informatie verkregen om beleid te maken, te toetsen en te verbeteren. Dit is belangrijk omdat het voeren van beleid een andere wettelijke verplichting is waar scholen aan moeten voldoen.

In onderstaande video wordt de KiVa-monitor uitgebreid toegelicht.