De resultaten van KiVa 

Onderzoek Rijksuniversiteit Groningen

In het kader van het actieprogramma Onderwijs Bewijs van het Ministerie van Onderwijs is KiVa tussen 2012 en 2014 uitgebreid wetenschappelijk onderzocht. Dit onderzoek is uitgevoerd door de Rijksuniversiteit Groningen op 99 Nederlandse basisscholen. KiVa bleek effectief, onder meer in het tegengaan van pesten. Hieronder in het kort enkele resultaten van het onderzoek: 

 • KiVa verhoogt het welbevinden van de leerlingen en voorkomt/vermindert depressieve gevoelens. 
 • Door KiVa oordelen kinderen positiever over hun leerkracht.
 • Door KiVa hechten kinderen meer belang aan het goed zijn in vriendschappen.
 • Op KiVa-scholen vinden leerlingen dat hun leerkracht meer vaardigheden heeft om groepsproblemen te verhelpen.
 • Door KiVa ontstaat een beter school- en leerklimaat.
 • KiVa is bewezen effectief in het verminderen van pesten (ruim 63%).
  • Voordat KiVa werd ingevoerd gaf 11,9% van de kinderen aan maandelijks slachtoffer te zijn van pesten. Met KiVa daalt dit naar 5%. 
  • Voordat KiVa werd ingevoerd gaf 6,8% van de kinderen aan wekelijks slachtoffer te zijn van pesten. Met KiVa daalt dit naar 3,1%.
  • Voordat KiVa werd ingevoerd gaf 15,5% van de kinderen aan (bijna) dagelijks slachtoffer te zijn van pesten. Met KiVa daalt dit naar 4,6%.

Staatsecretaris Sander Dekker van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) heeft de uitkomsten van het onderzoek in augustus 2015 gepresenteerd aan de Tweede Kamer. Volgens de staatsecretaris is KiVa een mooi voorbeeld van evidence-based onderwijs: "Het laat zien dat een meer experimentele benadering van onderwijskundige methodes goed mogelijk is en belangwekkende resultaten oplevert." Wereldwijs is KiVa het eerste en enige programma waarvan de effectiviteit in meerdere landen is bewezen. Er is namelijk - niet alleen in Nederland, maar ook internationaal - ontzettend veel wetenschappelijk onderzoek naar KiVa gedaan. Telkens blijkt: KiVa werkt! Desondanks werken veel Nederlandse scholen nog met programma's die niet of zelfs averechts werken.