Aanvullende training

KiVa biedt scholen verschillende aanvullende trainingen. Hieronder vindt u een beschrijving van wat wij kunnen bieden. Mocht u behoefte hebben aan een training die hieronder niet is beschreven, neem dan contact met ons op. In overleg is vrijwel alles mogelijk.

STARTtraining voor nieuw personeel

De STARTtraining voor nieuw personeel is bedoeld voor leerkrachten die nieuw zijn op uw school, maar de STARTtraining nog niet hebben gevolgd. De STARTtraining bestaat normaal gesproken uit twee dagen en voor nieuw personeel organiseren we dan ook beide trainingsdagen. Het is mogelijk om voor beide dagen of voor één van beide dagen in te schrijven. De inhoud komt uiteraard overeen met de inhoud van de reguliere STARTtraining. De kosten bedragen € 275,- per persoon voor één dag of € 450,- voor twee dagen. Dit is inclusief een KiVa-handleiding en een KiVa-hesje. Voor meer informatie, neem contact met ons op of geef je direct op via deze link.

KiVa-opfristraining

Middels deze training wordt de kennis over KiVa met het hele team gezamenlijk opgefrist en/of verdiept. De inhoud van de training wordt (deels) in overleg met de school vastgesteld en is afhankelijk van de behoeftes. Ook de datum en de duur van de training kunt je zelf bepalen. Een opfristraining kan ook heel geschikt zijn als er meerdere personeelsleden de KiVa-STARTtraining nog niet gevolgd hebben. Een opfristraining kunnen wij al aanbieden vanaf € 970,-. Voor meer informatie, neem contact met ons op.

Ouderavond

KiVa kan een ouderavond voor jouw school verzorgen. Een KiVa-trainer kan de ouderavond op jouw school geven; hij/zij licht de ouders in over KiVa en vertelt op wat voor manier KiVa is/wordt geïmplementeerd op uw school. De kosten zijn afhankelijk van de duur van de ouderavond.  Een KiVa-ouderavond kunnen wij verzorgen voor € 495,-. Voor meer informatie, neem contact met ons op.

Training interpreteren en inzetten KiVa-monitor 

Deze training is bedoeld voor leerkrachten die meer willen weten over het interpreteren en inzetten van de rapporten die uit de monitor komen. De monitor geeft immers een schat aan informatie over jouw groep, maar wat betekenen deze resultaten precies en hoe kan je deze resultaten inzetten om er een nog fijnere school van te maken. Tijdens de training zal ook aandacht worden besteed aan wettelijke verplichtingen jegens het meten van de sociale veiligheid en de gevolgen daarvan voor de school. De training beslaat in totaal drie uur en is dus goed na schooltijd in te plannen. Tijdens de training maken we gebruik van de rapporten van jullie eigen school; zo kunnen jullie het meeste uit deze training halen en ligt er aan het eind van de training een plan voor jouw eigen groep. Voor meer informatie, neem contact met ons op.


Terug naar de startpagina