Digitaal pesten en cyberpesten

Digitaal pesten, ook wel cyberpesten of online pesten genoemd, is pesten via digitale media. Digitaal pesten komt steeds vaker voor. Ook op basisscholen vormt digitaal pesten een steeds groter probleem. Hoewel cyberpesten een groot effect kan hebben op de sfeer in de groep, is het voor leerkrachten extra moeilijk om cyberpesten te signaleren.

Uit verschillende onderzoeken blijkt dat KiVa ook effectief is in het tegengaan van digitaal pesten en cyberpesten. Uit Fins onderzoek onder 18.412 leerlingen blijkt bijvoorbeeld dat kinderen op KiVa-scholen beduidend minder online worden gepest dan kinderen op scholen die geen KiVa gebruiken. Het onderzoek toont aan dat digitaal pesten sterk gereduceerd kan worden door de implementatie van KiVa. 

KiVa is effectief tegen digitaal pesten doordat bij digitaal pesten vaak (ook) klasgenoten zijn betrokken. Als een kind op social media zoals Whatsapp, Facebook of Instragram wordt gepest, is dat vaak door klasgenoten. Daarnaast komt het voor dat klasgenoten de contactgegevens van gepeste leerlingen doorspelen aan anderen, waardoor het pesten verergerd. Ook dat soort zaken - hoe ga je met anderen om op social media - kun je in de klas bespreken en komt bij KiVa aan bod.