FAQ

Frequently Asked Questions – Veelgestelde vragen.

Als er meerdere vragen over hetzelfde onderwerp komen, zullen we die hieronder weergeven met een antwoord. De lijst met vragen en antwoorden wordt zoveel mogelijk bijgewerkt.

Zoeken in dit overzicht kan snel door met de toetsencombinatie "control"+ "F" te zoeken op termen, bijvoorbeeld "oudergids" voor vragen over de oudergids.

Vragen van scholen over meedoen met KiVa

Onze basisschool wil meedoen met KiVa. Waar kunnen we ons aanmelden?
Als uw school geïnteresseerd is om een KiVa-school te worden, dan kan de school zich nu aanmelden op de website. Wij stemmen graag met u af wanneer u gaat starten met KiVa en wanneer de tweedaagse training plaats vindt. Bij voorkeur trainen we met het hele team van de school. 

Is KiVa er ook voor het speciaal onderwijs?
KiVa is van 2012 tot 2014 in Nederland onderzocht in de bovenbouw van het regulier onderwijs. Inmiddels is KiVa uitgebreid tot een schoolbreed programma met materiaal voor groep 1 t/m 8. We zoeken wel naar (financiële) mogelijkheden om KiVa uit te breiden naar het voortgezet onderwijs en het speciaal onderwijs. Tevens kijken we graag met u naar de mogelijkheden om KiVa toe te passen op uw school in het speciaal onderwijs. 

Ik werk in het voortgezet onderwijs. Kan KiVa daar ook ingevoerd worden?
Momenteel is het KiVa-materiaal beschikbaar voor de groepen 1 t/m 8 van het regulier basisonderwijs. In de toekomst willen wij ook aan materiaal voor de eerste klassen van het voorgezet onderwijs gaan werken. Om dit te kunnen doen zijn onder andere financiële middelen nodig. Laat het gerust weten als uw middelbare school eventueel als pilot-school met KiVa in het VO wil meedoen.

Kunnen we KiVa ook in België gebruiken?
KiVa Nederland heeft alleen de rechten om KiVa in Nederland uit te zetten. Daarom is het via ons niet mogelijk om KiVa in België te gebruiken. De rechten voor KiVa in België zijn in handen van Tenz.

 

Vragen over KiVa toepassen buiten scholen

Ik werk op de BuitenSchoolse Opvang, kan KiVa ook ingevoerd worden op de BSO?
Momenteel is het KiVa-materiaal ontwikkeld voor alle groepen van het reguliere onderwijs. Medewerkers van de buitenschoolse opvang kunnen in overleg met KiVa-scholen deelnemen aan de KiVa-trainingsdagen. Wij juichen het juist toe als zoveel mogelijk betrokken partijen mee doen met de KiVa-training. Ook zijn we bezig met het ontwikkelen van materiaal voor de BSO.

Is KiVa er ook voor (sport)verenigingen?
KiVa is een anti-pestprogramma voor basisscholen. De lessen gaan veelal uit van situaties die zich voordoen op school en in de klas. Het is dus niet mogelijk om deze lessen te geven op de (sport)vereniging. Er bestaat ook geen speciaal KiVa-materiaal voor (sport)verenigingen.

Vragen over samenwerking met KiVa

Ik ben trainer en ik ben geïnteresseerd om met KiVa te werken. Is dat mogelijk?
Naar KiVa is tot augustus 2014 onderzoek gedaan en vanaf het voorjaar van 2014 zijn wij nieuwe scholen gaan trainen. Op dit moment heeft KiVa voldoende trainers om de KiVa-scholen te begeleiden. Afhankelijk van het aantal aanmeldingen, hebben we wellicht nieuwe trainers nodig. U kunt uw interesse en motivatie doorgeven via dit formulier. Indien wij behoefte hebben aan nieuwe trainers zullen we contact met u opnemen en wellicht uitnodigen voor een kennismaking.

Kan ik bij KiVa komen werken?
We krijgen vaak verzoeken van mensen die met ons willen samenwerken of bij KiVa willen komen werken. Momenteel redden we het met ons huidige team. Onze prioriteiten liggen nu bij het steeds verbeteren van ons programma en de landelijke uitrol.  Afhankelijk van het aantal aanmeldingen moeten we ons team uitbreiden. U kunt uw interesse kenbaar maken door uw CV en motivatie te mailen (zie de contact-pagina). Wij zullen dan contact met u opnemen.


Kan ik stage lopen of afstuderen bij KiVa?
Mocht je interesse hebben om stage te lopen bij KiVa of af te studeren bij KiVa, mail dan je CV en een heldere motivatie. Mocht je concrete ideeën hebben over wat jij kunt doen voor KiVa, vermeld deze dan! We kunnen altijd kijken naar de mogelijkheden.

Vragen over invoeren van KiVa

KiVa is een schoolbreed programma: moeten leerkrachten, die zich nu aanmelden, ook de komende schooljaren in deze groepen les geven? 
Nee, dat hoeft niet. KiVa heeft materiaal voor de onderbouw en voor de bovenbouw van het basisonderwijs. Als alle leerkrachten mee doen aan de training is iedereen op de hoogte van het KiVa gedachtegoed. Tijdens de training gaan de leerkrachten van de onderbouw wel aan de slag met materiaal voor de onderbouw (1 t/m 4) en de leerkrachten van de bovenbouw met het materiaal voor de bovenbouw (groep 5 t/m 8). Daarnaast is er ook ieder jaar een KiVa-regiobijeenkomst waar leerkrachten bijgeschoold worden. Leerkrachten op KiVa-scholen kunnen dus van groep veranderen. 


Wij zijn een school met combinatieklassen. Kunnen we nu meedoen met KiVa, en met welke groepen?
Ook met combinatieklassen kunt u meedoen met Kiva. De KiVa-lessen kunnen in alle groepen gegeven worden. 


Waarom moeten de kinderen vragenlijsten invullen?
De kinderen van de groepen 5 t/m 8 van KiVa-scholen vullen vragenlijsten in zodat we kunnen monitoren hoe het gaat met de sociaal-emotionele ontwikkeling van de kinderen en wat de situatie in de klas is met betrekking tot pesten. Dit helpt de leerkracht om beter in te spelen op de groep. Daarnaast kunnen we met de vragenlijsten de voortgang van scholen monitoren, en kunnen we er voor zorgen dat de kwaliteit van KiVa op elke school hoog blijft. Tot slot is het belangrijk om te weten dat de KiVa-monitor voldoet aan de wettelijke eisen die gesteld worden aan het meten van de sociale veiligheid. Wij kunnen, indien gewenst, ook deze gegevens aanleveren bij de Onderwijsinspectie (scholen zijn hier namelijk toe verplicht). Er zijn ook vragenlijsten beschikbaar voor de onderbouw. Het is niet verplicht om deze af te nemen, de school kan hier dus voor kiezen. 

 

Vragen over inloggen

Waar moet ik inloggen voor wat en met welke codes?

  • Inloggen op het intranet. Leerkrachten en ander schoolpersoneel kunnen hier inloggen voor alle KiVa-materialen (o.a. materialen bij de lessen, powerpoints, checklist, materialen voor de steungroepaanpak). Voor elke school is één inlogcode beschikbaar die zowel voor het intranet als voor het beheer van het KiVa-spel wordt gebruikt. Verander daarom het wachtwoord niet zonder te overleggen met je collega's. 
  • Inloggen in het beheer van het KiVa-spel. Voor het maken van wachtwoorden voor leerlingen in het KiVa-spel kan de coördinator van de school (of elke leerkracht afzonderlijk) hier een klas met leerlingen maken. De handleiding staat op het intranet. Voor elke school is één inlogcode beschikbaar die zowel voor het intranet als voor het usermanagement van het KiVa-spel wordt gebruikt. Verander daarom het wachtwoord niet zonder te overleggen met je collega's. 
  • Inloggen in het KiVa-spel voor leerlingen. Leerlingen kunnen hier inloggen om het KiVa-spel te spelen. Hun gebruikersnaam en wachtwoord krijgen ze van hun leerkracht (aangemaakt in het beheer van het KiVa-spel).
  • Inloggen in de monitor. De KiVa-coördinator kan hier inloggen om de leerlingen in te voeren en de vragenlijsten voor hen klaar te zetten. Een handleiding hiervoor staat in de monitor onder downloads.
  • Inloggen voor de vragenlijsten. Leerlingen van groep 5 t/m 8 kunnen op deze pagina inloggen om de vragenlijsten in te vullen. De inlogcodes voor de leerlingen zijn door de KiVa-coördinator aangemaakt en aan de leerkrachten van de betreffende klassen gegeven. De leerkrachten delen deze inlogcodes uit aan de leerlingen zodat zij kunnen inloggen en de vragenlijst kunnen maken. 

Vragen over het KiVa-spel

Kunnen de levels van het KiVa spel meerdere keren gespeeld worden?
In de onderdelen 'ik weet' en 'ik kan' kunnen de verschillende spelonderdelen meerdere malen worden gespeeld. In 'ik weet' kunnen de kinderen verschillende testjes over pesten doen, waaronder bijvoorbeeld een quiz. Kinderen kunnen deze testjes meerdere malen doen en zo ook vooruitgang boeken.
In het onderdeel 'ik kan' komen de kinderen pestsituaties tegen waarop ze moeten reageren. Het is interessant en nuttig voor kinderen om dit onderdeel vaker te spelen. Daardoor kunnen ze zien welke reacties op pesten mogelijk zijn en wat de gevolgen daarvan zijn (bijvoorbeeld weglopen of ingrijpen bij een pestsituatie).
Het derde onderdeel, 'ik doe', kan maar één keer worden gespeeld. In dit onderdeel beantwoorden de kinderen vragen. Hun antwoorden laten zien hoeveel ze geleerd hebben van KiVa. De antwoorden worden opgeslagen en na level 5 krijgen de kinderen feedback op hun vooruitgang. Daarom is het niet mogelijk dat 'ik doe' meerdere keren wordt gespeeld.

Hoeveel tijd moet ik reserveren voor het KiVa spel?
Een level van het KiVa-spel duurt ongeveer 45 minuten. Vanzelfsprekend zijn er individuele verschillen hierin, afhankelijk van hoe snel de kinderen lezen en hoe vaak ze bepaalde onderdelen spelen. Kinderen kunnen het spel ook thuis spelen.

 

Vragen over de vragenlijsten en terugkoppeling naar scholen

Waarom moeten de kinderen vragenlijsten invullen?
Kinderen van KiVa-scholen vullen vragenlijsten in, zodat we hun sociaal-emotionele ontwikkeling kunnen volgen en kunnen onderzoeken of pesten op KiVa-scholen echt teruggedrongen wordt. Tevens kunnen we dankzij de vragenlijsten die de kinderen invullen zorgen voor een optimale terugkoppeling aan de leerkracht. Deze kan dan nog beter inspelen op de sfeer in de klas. Daarnaast kunnen we met de vragenlijsten de voortgang van scholen monitoren, en kunnen we er voor zorgen dat de kwaliteit van KiVa op elke school hoog blijft. Tot slot voldoen scholen hiermee aan hun wettelijke verplichting voor het meten van de sociale veiligheid. Deze informatie kan dan ook met de Onderwijsinspectie gedeeld worden.

Is deelname voor leerlingen aan de vragenlijst verplicht op een KiVa-school?
De vragenlijst is een vast onderdeel van het KiVa-programma. Aan het begin van deelname aan KiVa wordt ouders gevraagd om toestemming te geven voor het gebruik van de gegevens van hun kind voor onderzoek. De school hoeft echter geen toestemming te vragen voor het invullen van de vragenlijst en het gebruik van de gegevens door de school zelf. Alle leerlingen uit de groepen 5 t/m 8 vullen dus de vragenlijst in (en leerlingen van groep 1 t/m 4 kunnen vragenlijsten invullen indien de school dat wenst). Op het intranet (inloggen) kunnen KiVa-scholen een brief downloaden waarin ouders geïnformeerd worden over deelname aan KiVa.

Is de KiVa vragenlijst COTAN-gecertificeerd?
De vragenlijst die KiVa afneemt is niet COTAN gecertificeerd. De vragenlijsten zijn wel gebaseerd op jaren van onderzoek. In het nieuwe waarderingskader dat de Inspectie hanteert wordt aangegeven dat de vragenlijst die gebruikt moet worden voor het meten van de sociale veiligheid gestandaardiseerd en gevalideerd is. De KiVa-monitor is dat en voldoet daarmee aan de gestelde eisen voor het meten van de sociale veiligheid. Het is nu geen eis voor basisscholen dat zij de sociaal-emotionele ontwikkeling van leerlingen meten.  Ook is nergens aangegeven dat dit moet gebeuren op basis van een COTAN gecertificeerd instrument. 

Wat weten leerlingen over de terugkoppeling van gegevens aan leerkrachten?
Kinderen weten dat de leerkracht een verslag krijgt, maar dat de leerkracht niet precies te zien krijgt wat ze hebben ingevuld. In het begin van de vragenlijst wordt gezegd:
"We willen graag weten of kinderen in Nederland het leuk vinden om naar school te gaan. Daarnaast willen we jullie helpen om het nog gezelliger te maken in de klas. Het is belangrijk om met plezier naar school te gaan. Daarom krijgt je juf of je meester een verslag over hoe het met jou en je klasgenoten gaat. Niet precies wat jij hebt ingevuld, want dat is geheim. Je geeft anoniem antwoord: je juf of je meester kan niet zien wat jij hebt ingevuld. Je begrijpt wel dat het handig is voor de juf of de meester om te weten hoe de kinderen uit de klas denken over naar school gaan. Als er kinderen met tegenzin naar school gaan, dan kan juf of meester daar samen met jullie wat aan doen."
Aan het einde van de vragenlijst wordt het volgende gezegd: "Je hebt ons zo goed geholpen met ons onderzoek naar kinderen in Nederland. Ook jouw juf of meester krijgt nog een verslag over hoe het met jou en je klasgenoten gaat. Maar je weet vast nog wel dat we beloofd hebben dat we niet precies vertellen wat jij hebt geantwoord."

Waarom koppelt KiVa gegevens terug aan leerkrachten?
KiVa vindt dat volwassenen verantwoordelijk zijn voor het welzijn van de kinderen; het is hun opdracht om kinderen zo goed mogelijk te helpen. Daarom krijgen ze informatie over onder meer de positie van leerlingen in de groep. Volwassenen moeten zich er van bewust zijn dat ze kinderen in problemen moeten helpen, zonder dat ze hen daar nog verder mee in de problemen brengen (bijv. door rechtstreeks aanspreken over de KiVa-uitkomsten in de klas). Leerkrachten mogen de ouders van een kind inlichten (bijv. in 10-minutengesprekken) over de uitkomsten voor hun kind, maar de gegevens van andere kinderen mogen daarbij niet worden verteld.

Vragen over materialen

Kunt u mij de oudergids toesturen?
De oudergids staat online. Klik hiervoor door naar de oudergids online. Kijk ook op de pagina voor ouders.

Kan ik extra materialen bestellen?
Vanaf het schooljaar 2014-2015 zullen de KiVa-materialen ook los te bestellen zijn in de webshop. Denk hierbij aan de handleiding voor leerkrachten, de Klasse!Vergadering, posters, vlaggen en hesjes. 

Vragen over de kosten voor KiVa

Wat kost deelname aan KiVa?
We proberen de kosten voor KiVa laag te houden. KiVa heeft geen winstoogmerk. Scholen moeten uiteraard wel betalen voor de trainingsdagen en daarnaast voor materialen (inclusief het KiVa-spel) en online monitoring (inclusief rapportage) van de voortgang van leerlingen uit groep 5 t/m 8. De regiobijeenkomsten zijn gratis toegankelijk. Voor informatie over de kosten en trainingsmogelijkheden is het handig om contact met ons op te nemen. 

Wat krijgt iedere school voor de betaalde bedragen?
Iedere school betaald een bepaald bedrag voor de STARTtraining. Verder wordt er een schoolbedrag berekend en een bedrag per groep. Het schoolbedrag wordt onder andere betaald voor bijscholing maar ook voor het intranet en andere ondersteuning. Verder wordt er natuurlijk betaald voor de materialen voor de groepen; computerspel en monitor. Lees hier meer over de onderdelen en diensten van KiVa.


Vragen over KiVa-STARTtraining

Voor wie is de KiVa-training bedoeld?
De STARTtraining bestaat uit twee dagen. De eerste dag gaat over de preventieve aspecten van KiVa. De tweede dag gaat over de aanpak van pesten als het zich toch voordoet en over de borging van KiVa binnen de school. JHet team krijgt training over gespreksvoering met kinderen en ouders. Beide dagen zijn bedoeld voor het hele team. Op beide dagen kunnen ook andere leden van het team aansluiten of zelfs de buitenschoolse opvang, dit juichen wij juist toe. 

Kunnen we ook een training krijgen op locatie?
Wij trainen juist graag bij u op locatie. We zoeken graag samen met u naar een passend aanbod. Trainen op locatie is dus mogelijk. Neem hiervoor contact op met ons.

Kunnen we ook een training volgen aan het begin van het schooljaar?
In principe proberen wij de trainingen in juni te geven omdat wij graag willen dat de scholen vanaf de eerste schooldag goed van start kunnen met KiVa. Wij merken echter dat het soms moeilijk is voor scholen om de trainingsdagen in juni in te plannen, bijvoorbeeld omdat de margedagen op zijn. Daarom stemmen we graag met u of op welk moment de training u goed uit komt. Neem gerust contact met ons op, dan proberen we u een passend aanbod te doen.


Vragen over KiVa-trainers als workshopleider of spreker

Kunnen jullie een ouderavond over pesten organiseren?
KiVa-trainers kunnen ingehuurd worden voor een ouderavond over pesten, ook op scholen die nog geen KiVa-school zijn. Neem hiervoor contact op met KiVa of met een trainer.

Kunnen wij een opfristraining krijgen? 
Ja, dit kan. Geef uw wensen aan ons door. Wij zoeken dan samen naar een geschikte mogelijkheid. 

Kunnen wij een verdiepende training krijgen, bijvoorbeeld over het interpreteren van de monitoruitkomsten?
Ja, dit kan. Geef uw wensen aan ons door. Wij zoeken dan samen naar een geschikte mogelijkheid. 

Kunnen jullie een workshop of een lezing over pesten organiseren?
Ja, dit kan. KiVa-trainers of onderzoekers zijn beschikbaar voor een workshop of een lezing over pesten. Neem hiervoor contact op met KiVa.

Kunnen wij als schoolbestuur een voorlichting krijgen over KiVa?
Ja, dit kan. Geef uw wensen aan ons door. Wij zoeken dan samen naar een geschikte mogelijkheid.

Kunnen wij als school een voorlichting krijgen over KiVa door een trainer? 
Ja, dat kan. Neem contact op met één van onze trainers of met KiVa zelf, dan zorgen we dat er een afspraak gemaakt wordt. 

Vragen over informatie over KiVa

Kan ik in de toekomst nieuwe informatie of de KiVa-nieuwsbrief ontvangen?
Alle informatie over KiVa staat op deze website. Kijk bijvoorbeeld op de pagina onderzoek of de pagina media/links voor meer informatie. Lees ook over de achtergrond en inhoud van KiVa. We slaan uw emailadres graag op voor onze nieuwsbrief. Laat uw gegevens achter bij KiVa.

KiVa is ook te volgen op Twitter.

 

Terug naar de startpagina