Gecertificeerde KiVa-scholen

Als scholen KiVa twee jaar lang op de juiste manier inzetten worden zij gecertificeerde KiVa-scholen. Dit betekent dat de school van een fase waarin KiVa wordt ingevoerd - de leerkrachten worden getraind in het geven van KiVa lessen,  de eerste KiVa-lessen worden gegeven en de school ondergaat een cultuuromslag waarin pesten niet past - overgaat naar een fase waarin de school weet hoe zij met KiVa moet werken en bijscholing gegeven gaat worden. De school doet dan aantoonbaar al het nodige voor een sociaal veilige school. Tijdens de bijscholing gaan we in op actuele onderwerpen op het gebied van pesten zoals cyberpesten en media wijsheid.

Gecertificeerde scholen krijgen een bord (certificaat) dat zij kunnen ophangen in de school om te laten zien dat zij goed met KiVa werken. Het certificaat is kosteloos en wordt verleend aan scholen:

  • waarvan het onderwijzend personeel dat werkt met KiVa de STARTtraining heeft gevolgd;
  • die de beschikbare KiVa lessen toepassen. In groep 3 en/of 4 worden alle KiVa thema’s van de onderbouwhandleiding behandeld. In groep 5 en/of 6 worden alle KiVa thema’s van bovenbouwhandleiding behandeld. In overige leerjaren wordt meer op de groep toegespitst gekeken welke lessen nodig zijn;
  • die een KiVa-team bestaande uit drie personen hebben aangesteld (niet de directeur);
  • waarvan leerlingen aan alle metingen (met de vragenlijsten) meedoen en dat de gegevens worden gebruikt om te kijken in hoeverre er gepest wordt, welke problemen er zijn en wat de school/leerkracht daaraan gaat doen;
  • waarvan het KiVa-team ieder half jaar evalueert in hoeverre er pestproblemen zijn, in hoeverre dit af-/toeneemt en of er voldoende actie wordt ondernomen. Bij toenemende pestproblemen en onvoldoende actie door leerkrachten onderneemt het KiVa-team actie;
  • waarvan KiVa-teams deelnemen aan de bijscholings- / regiobijeenkomsten.

Het aanvragen van een KiVa certificaat is eenvoudig. U kunt hiervoor met ons contact opnemen.


 Terug naar de startpagina