Het KiVa-team

Iedere KiVa-school heeft een werkgroep die bestaat uit minstens drie medewerkers: het KiVa-team. Het KiVa-team bestaat doorgaans uit enthousiaste leerkrachten of ib-ers die kundig zijn en gemotiveerd zijn om bij te dragen aan een sociaal veilig klimaat op school.

Een van de belangrijkste taken van het KiVa-team is er voor te zorgen dat KiVa goed wordt geborgd op de school. KiVa moet leven. Daarnaast probeert het KiVa-team samen met de groepsleerkrachten de voorkomende (pest)problemen op te lossen. Verder is het KiVa-team het aanspreekpunt van de school voor de KiVa-trainer en coördineert het team onder andere het invullen van de KiVa-vragenlijsten, de teamvergaderingen en het ondersteunen van de leerkracht met het oplossen van pestproblemen. Om deze taken goed uit te voeren is het wenselijk dat het KiVa-team maandelijks bijeenkomt. 

Wilt u meer informatie? Neem dan contact met ons op.