Het NJi over KiVa

Beoordeling anti-pestprogramma’s door het NJi

De laatste jaren heeft er zich een wildgroei aan anti-pestprogramma’s en sociaal emotionele ontwikkelingsprogramma’s voorgedaan. Om het kaf van het koren te scheiden heeft het NJi (Nederlands Jeugdinstituut) al deze programma’s onderzocht. De speciaal opgerichte Commissie Anti-pestprogramma’s van het NJi heeft in totaal 61 programma’s tegen het licht gehouden en beoordeeld.

KiVa goedgekeurd door het NJi

Van deze 61 programma’s heeft het NJi er uiteindelijk negen (voorlopig) goedgekeurd, waaronder KiVa. Vier andere programma’s hadden volgens het NJi potentie, terwijl de overige 48 programma’s zijn afgekeurd. Desondanks werken veel Nederlandse scholen nog met programma’s die geen of zelfs averechtse effecten hebben.

KiVa heeft van alle 61 anti-pestprogramma’s de beste beoordeling van het NJi gekregen. Volgens de commissie is KiVa ‘goed doordacht ten aanzien van zowel de theoretische, empirische onderbouwing als ook wat betreft de randvoorwaarden.’ Voor meer informatie over de beoordeling van de verschillende programma’s, zie de website van het NJi.

Vervolgonderzoek NRO: Wat werkt tegen pesten?

Een groep vooraanstaande wetenschappers doet op dit moment empirisch (vervolg)onderzoek naar de door het NJi goedgekeurde programma’s. Dit vervolgonderzoek wordt gefinancierd door het NRO (Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek). Omdat KiVa al voldoende is onderzocht door de Rijksuniversiteit Groningen, heeft het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen (OCW) besloten om KiVa niet nogmaals te laten onderzoeken. De effectiviteit van KiVa is immers al aangetoond en nader onderzoek was daarom overbodig.

Het eindrapport van dit zogenaamde effectonderzoek is in augustus 2015 aangeboden aan de Tweede Kamer. Volgens staatssecretaris van Onderwijs Sander Dekker is KiVa een mooi voorbeeld van evidence-based onderwijs: “Het laat zien dat een meer experimentele benadering van de onderwijskundige methodes goed mogelijk is en belangwekkende resultaten oplevert.” Wereldwijd is KiVa het eerste en enige programma tegen pesten waarvan de effectiviteit in meerdere landen is aangetoond.

Databank effectieve jeugdinterventies van het NJi

KiVa is tevens opgenomen in de databank Effectieve Jeugdinterventies van het NJi. Deze databank bevat ruim 220 programma’s voor hulp bij problemen met opgroeien en opvoeden. Al deze programma’s zijn door een onafhankelijke erkenningscommissie beoordeeld. Deze commissie heeft beoordeeld dat KiVa effectief is in het aanleren van sociale vaardigheden, het versterken van de sociale veiligheid en in het tegengaan van pesten op basisscholen. KiVa hoort van alle door het NJi beoordeelde jeugdinterventies tot de beste 10 procent.