KiVa-monitor goedgekeurd door de Onderwijsinspectie

Goed nieuws! De Onderwijsinspectie heeft de KiVa-monitor goedgekeurd! Met het gebruik van de KiVa-monitor voldoe je als school dus aan de wettelijke verplichting om de sociale veiligheid onder de leerlingen te monitoren.

Scholen zijn sinds 2015 wettelijk verplicht om de sociale veiligheid onder leerlingen te monitoren door middel van een gevalideerde leerlingvragenlijst. De Onderwijsinspectie gaat vanaf schooljaar 2017-2018 controleren of scholen aan de Wet Sociale Veiligheid voldoen. De controle gaat op basis van de monitor die de school jaarlijks moet afnemen. De Onderwijsinspectie heeft aangegeven zeer enthousiast te zijn over de KiVa-monitor. KiVa werkt dan ook samen met de Inspectie van het Onderwijs en levert het schoolgemiddelde - indien de school daar toestemming voor geeft - aan bij de Inspectie. Scholen worden daarmee volledig ontlast.

In onderstaande video wordt de KiVa-monitor uitgebreid toegelicht. Wil je meer informatie over de KiVa-monitor? Neem contact met ons op: 050 363 6265.

Terug naar de startpagina