Leskist Rik de Pauw

Rik de Pauw is een leskist voor leerlingen in groep 1 t/m 4 van de basisschool. Het materiaal van Rik de Pauw sluit aan op de KiVa-methode. Daarmee is Rik een aanvulling op het huidige KiVa-materiaal voor de onderbouw. De leskist is een ideeënkist met enthousiasmerende, praktische werkvormen die leerkrachten kunnen inzetten in de les. Het materiaal uit de leskist is concreet, tastbaar en makkelijk toepasbaar. Kinderen leren door middel van het oppakken van actuele situaties en gebeurtenissen. De bedoeling van Rik de Pauw is dat kinderen spelenderwijs sociale vaardigheden aanleren. Zo kan er steeds weer op een positieve manier gewerkt worden aan een fijne groep.

Wie is Rik de Pauw?

Rik de Pauw is een knuffeldier dat leeft in een huisje in de klas. Voordat Rik wordt geïntroduceerd in de klas, wordt het huisje neergezet op een zichtbare plek in de klas. Rik wordt geïntroduceerd door middel van een verhaal. Iedere week wordt er een ander item in bij Rik in zijn huisje geplaatst. Er kan zelf worden gekozen welk item op dat moment actueel is.

Een voorbeeld

Een voorbeeld van een item is de beker. De beker wordt naast Rik in het huisje geplaatst. De kinderen wordt verteld dat Rik een beker heeft gewonnen. Aan de kinderen wordt gevraagd of zij wel eens iets hebben gewonnen, of misschien wel verloren. ‘Verliezen kan soms heel moeilijk zijn, hoe ga jij hiermee om?’  Dit is een manier om de sociaal emotionele ontwikkeling van kinderen te stimuleren en ondertussen wordt er op een positieve manier gewerkt aan een fijne groep.

Mocht je Rik de Pauw graag willen bestellen dan kan dat via onze webshop. In onderstaande video is de introductie van Rik de Pauw te zien.