Onderdelen van KiVa

KiVa is een schoolbrede aanpak en combineert interventies op schoolniveau, groepsniveau en individueel niveau. Daarnaast bestaat KiVa uit preventieve en curatieve onderdelen. Het programma bestaat dus uit verschillende onderdelen die met elkaar samenhangen.

Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat juist de samenhang tussen de verschillende onderdelen van KiVa er voor zorgt dat het programma zo effectief is. Op de volgende pagina's worden enkele onderdelen van KiVa nader uiteengezet, te weten: