Onderdelen van KiVa

KiVa is een schoolbrede aanpak en combineert interventies op schoolniveau, groepsniveau en individueel niveau. Bij KiVa vinden we dat ieder kind recht heeft op een fijne schooltijd. KiVa heeft als doel te zorgen voor een fijn schoolklimaat waarin leerlingen zich prettig voelen, met plezier naar school gaan en tot betere schoolprestaties komen. KiVa doet dit door middel van een preventieve en curatieve aanpak, waarbij de nadruk ligt het op het preventieve. Een preventieve aanpak, zo blijkt uit wetenschappelijk onderzoek, is het meest effectief bij het tegengaan van pesten en het versterken van de sociale veiligheid op school. 

Als onderdeel van de preventieve aanpak ontvangt iedere leerkracht een KiVa-handleiding. Deze handleiding bestaat onder meer uit tien thema's die gedurende het schooljaar worden behandeld. Dat gebeurt in chronologische volgorde, omdat er een logische opbouw zit in de thema's. Voorbeelden van thema’s zijn: ‘Iedereen verdient respect’, ‘Wat is communicatie?’ en ‘Rollen in de groep’. In de praktijk komt het er op neer dat een groep ongeveer één maand met een thema bezig is. Doordat iedere groep ongeveer met hetzelfde thema aan de slag is, ontstaat er een preventieve, doorgaande lijn in de school.

Naast de handleidingen voor de leerkracht zijn er ook andere KiVa-materialen die de leerlingen eraan herinneren dat hun school een KiVa-school is waar een fijne sfeer heerst, bijvoorbeeld posters en hesjes. Door middel van de opvallende hesjes wordt de zichtbaarheid van de pauzesurveillanten vergroot. Het voordeel hiervan is dat de surveillanten voor alle kinderen herkenbaar zijn wat op grote scholen niet altijd vanzelfsprekend is.

Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat juist de samenhang tussen de verschillende onderdelen van KiVa er voor zorgt dat het programma zo effectief is. Op de volgende pagina's worden enkele onderdelen van KiVa nader uiteengezet, te weten:

Vaste onderdelen

Aanvullende onderdelen

"In de oude klas van mijn dochter was in de onderlinge omgang iets goed mis. We hebben haar het laatste jaar naar een andere school gestuurd. De nieuwe school was echt een verademing! Ze kwam terecht in een warm bad en het is haar gelukt om vanuit dit, voor haar, diepe dal op te klimmen. De Godfried Bomansschool werkt met KiVa en verdient een grote pluim!"


Terug naar de startpagina