Onderzoek

Het onderzoek naar de effectiviteit van KiVa in Nederland wordt gedaan door de vakgroep sociologie van de Rijksuniversiteit Groningen. Nu en in de toekomst zal de vakgroep sociologie verder onderzoek doen naar pesten en KiVa. Zo komen we steeds meer te weten over pestproblematiek en hoe we dat kunnen oplossen.

Het onderzoek naar KiVa in Nederland wordt gecoördineerd door projectleider René Veenstra. René Veenstra begeleidt een aantal promovendi die specifiek onderzoek doen naar pesten of meer in het algemeen naar prosociaal en antisociaal gedrag. Degenen die vanuit de Rijksuniversiteit KiVa onderzoek doen naar KiVa en meer in het algemeen naar pesten zijn Gijs HuitsingBeau OldenburgRozemarijn van der PloegAshwin Rambaran en Mariola Gremmen.

Het onderzoek naar KiVa in Nederland is gefinancierd met middelen uit Onderwijs Bewijs Actieprogramma II. KiVa is ontwikkeld aan de Universiteit van Turku door prof. Christina Salmivalli en Elisa Poskiparta. Christina Salmivalli is dé internationale expert als het om pesten gaat. Salmivalli en Veenstra werken al jaren samen bij onderzoek naar de aanpak van pesten. Dit heeft uiteindelijk geleid tot het onderzoek naar KiVa in Nederland.

Pesten maximaal terugdringen door blijvend onderzoek naar verbetering

Uniek aan KiVa is de intensieve samenwerking tussen wetenschappers, schoolbegeleiders en schoolpersoneel. We kunnen veel van elkaar leren. Met de ervaringen van scholen wordt KiVa continu doorontwikkeld. Zo wordt er goed gekeken welke behoeften er bij scholen leven. Vervolgens wordt gekeken hoe het programma daarop kan worden aangepast.

Daarnaast zijn alle verbeteringen gekoppeld aan wetenschappelijk onderzoek. De cruciale vraag is daarbij: wat werkt voor wie, wanneer en waarom? Antwoorden op deze vraag leveren nieuwe inzichten op, waardoor pesten nog verder kan worden teruggedrongen en het programma beter kan aansluiten bij alle type scholen, leerkrachten en leerlingen.