Het KiVa-consortium

KiVa is effectief bevonden, maar we willen het programma natuurlijk nog beter maken. Om de effectiviteit te waarborgen en te verbeteren is het KiVa-consortium opgericht. Binnen het KiVa-consortium werken praktijk en wetenschap samen.

Het KiVa-consortium bepaalt de inhoud van het KiVa-programma en de (nieuw) te ontwikkelen en nader te onderzoeken onderdelen daarbinnen. Binnen de door het KiVa consortium bepaalde kaders zorgt KiVa BV dat KiVa in Nederland wordt uitgevoerd. In het KiVa consortium hebben de volgende personen zitting:

Met uitzondering van de vertegenwoordiger van SocioQuest BV hebben bovengenoemde leden van het KiVa consortium geen belang in KiVa BV. KiVa BV is 100% onderdeel van SocioQuest en staat onder leiding van Theo van der Zee.

De klachtenregeling van KiVa vindt u hier.

Onze algemene voorwaarden vindt u hier


 Terug naar de startpagina