Ouderbetrokkenheid

Ouderavond

KiVa kan een ouderavond op uw school verzorgen. Het is dus ook een aanvullende dienst en geen vast onderdeel. Een gecertificeerde KiVa-trainer zal deze ouderavond leiden. Tijdens deze avond zal hij/zij de ouders inlichten over KiVa en vertelt op wat voor manier KiVa is of wordt geïmplementeerd op uw school. De kosten zijn afhankelijk van de duur van de ouderavond.

De maandelijkse oudernieuwsbrieven

De school kan ervoor kiezen om een (maandelijkse) oudersnieuwsbrief te versturen wanneer er met een nieuw thema gestart wordt. In deze nieuwsbrief staat onder andere wat de kinderen op school gaan leren en wat de ouders thuis met KiVa kunnen doen.

De oudergids

Voor ouders hebben we bij KiVa een oudergids ontwikkeld. De oudergids is hier te vinden. Deze oudergids is ook in te zien voor ouders van kinderen die niet op een KiVa-school zitten. De oudergids is alleen online in te zien en niet als papieren versie te bestellen. In de oudergids staat onder meer informatie over:

  • Achtergronden van pesten
  • Uitleg over de rol van de groep bij pesten
  • Pesten herkennen en signaleren
  • Wat u kunt doen als uw kind wordt gepest
  • Wat u kunt doen als uw kind pest
  • Hoe uw kind een gepest kind kan helpen
  • Naar de oudergids!

De module Ouderbetrokkenheid

De Rijksuniversiteit Groningen (RUG) en het Nederlands Jeugd instituut (NJi) hebben de module ‘Samen met ouders werken aan een fijne school’ ontwikkeld. De module bestaat uit een toolkit en een training die aanknopingspunten bieden voor het verhogen van ouderbetrokkenheid in het algemeen én specifiek bij het creëren van een fijne school. Deze module sluit naadloos aan bij het KiVa-programma maar wordt ook aangeboden aan scholen die niet met KiVa werken. Kijk voor meer informatie op: www.onderwijsenouders.nl.

Wilt u meer informatie? Neem dan contact met ons op.