Page 2 - KiVa Gids Voor Ouders
P. 2
INHOUD
KiVa school: samen tegen pesten! 3
I INFORMATIE OVER PESTEN 4
WAT IS PESTEN? 4
WAT VALT NIET ONDER PESTEN? 4
Ruzies en meningsverschillen 4 Plagen 4 Verschillen tussen pesten en plagen 5
PESTEN HEEFT INVLOED OP DE HELE GROEP
II MAATREGELEN OP SCHOOL EN THUIS 22
MAATREGELEN OP SCHOOL: HET KIVA ANTIPESTPROGRAMMA 22
Het KiVa-programma 22 Maatregelen voor de hele school 22 Maatregelen voor de groep 22 Maatregelen voor bestaande gevallen van pesten 23 Op schoolniveau is het doel van KiVa 23
Een pester handelt zelden alleen 9
VORMEN VAN PESTEN
Verbaal pesten 10 Relationeel pesten 10 Fysiek pesten 10 Cyberpesten 10 Pesten kan op veel manieren plaatsvinden 11
OORZAKEN VAN PESTEN 12
Wie wordt pester – wie wordt slachtoffer? 12 Pesters 12 Slachtoffers 12 Pester-slachtoffers
Pesten: de gevolgen
Veel pesters zijn gewone en gezonde kinderen 15
PESTEN HERKENNEN 17
Verandering in het gedrag 17 Signalen die erop kunnen wijzen dat uw kind wordt gepest 18 Signalen die erop kunnen wijzen dat uw kind pest 19
Samen oefenen om je uit pestsituaties te kunnen redden 31 Kun je op overtuigende wijze NEE of HOU OP zeggen tegen pesters? 31 IK WEET HET 31 IK KAN HET 31 IK DOE HET 31 Cyberpesten. Wat te doen bij kwetsende berichten? 33 Als er beledigende teksten of foto’s van uw kind worden gepubliceerd 33 Hoe kan mijn kind een gepest kind helpen? 34
MIJN KIND HEEFT MEEGEDAAN AAN PESTEN – WAT MOET IK DOEN? 35
MAATREGELEN VOOR THUIS 24 6 WAT U WEL MOET DOEN 26
MIJN KIND WORDT GEPEST. WAT MOET IK DOEN? 29 10 De voornaamste taak van ouders 29
12 MIJN KIND PEST. WAT MOET IK DOEN? 36
14
U kunt uw kind dat meedoet aan pesten op vele manieren steunen 37
SAMENVATTING: DE GIDS VOOR OUDERS 38 Namen en contactinformatie voor de leden van het KiVa-team 39
2


   1   2   3   4   5