Page 3 - KiVa Gids Voor Ouders
P. 3
KiVa school: samen tegen pesten!
Pesten op school is een probleem dat bijna overal ter wereld voorkomt. Kinderen die gepest worden, ondervinden hier veel last van, zowel nu als in de toekomst. Pesten vormt een ernstige bedreiging voor de gezonde ontwikkeling van kinderen. Door de jaren heen is er op verschillende manieren geprobeerd pesten te voorkomen en te verminderen. Lang werd aangenomen dat het invoeren van meer en strengere regels de beste manier was om pesten aan te pakken. Inmiddels weten we dat alleen het invoeren van strengere regels niet helpt: om pesten tegen te gaan is systematische en voortdurende inspanning nodig.
Het Finse antipestprogramma KiVa is gebaseerd op jarenlang wetenschappelijk onderzoek. Een van de kernpunten van KiVa is dat pesten als een groepsverschijnsel wordt gezien. KiVa focust niet alleen op pesters en slachtoffers, maar gaat ervan uit dat de hele groep een rol speelt bij het pesten. Kinderen pesten bijvoorbeeld om hun populariteit in de groep te vergroten. Als de hele groep het pesten afkeurt en optreedt tegen pesters, dan zullen pesters sneller stoppen met pesten. Het beïnvloeden van de groep is daarom erg belangrijk voor het succesvol tegengaan van pesten op scholen; en dat is wat KiVa doet.
Uit evaluaties blijkt dat er op KiVa-scholen veel minder kinderen zijn die pesten of gepest worden. Kinderen op KiVa-scholen keuren pesten meer af en komen vaker op voor slachtoffers van pesten dan kinderen op andere scholen. Daarnaast is aangetoond dat KiVa een gunstig effect heeft op het schoolplezier, de schoolmotivatie en schoolprestaties van alle kinderen. Opmerkelijk is dat KiVa ook het aantal gevallen van cyberpesten heeft laten dalen, terwijl deze vorm van pesten vaak buiten de school plaatsvindt.
Samenwerking tussen school en thuis is essentieel voor het succes van KiVa. Het is belangrijk dat zowel op school als thuis de boodschap wordt gegeven dat pesten niet is toegestaan en dat kinderen die gepest worden op steun kunnen rekenen. Alleen dan kunnen we ervoor zorgen dat het pesten goed wordt aangepakt.
In deze gids kunt u informatie vinden over pesten. Er worden praktische tips gegeven over wat u - samen met de school - kunt doen om pesten te herkennen, te voorkomen en te stoppen. Op de website www.kivaschool.nl staat extra informatie.
Wij hopen dat u KiVa een waardevol programma vindt bij het aanpakken van pesten op de school van uw kind(eren) en dat u net zo enthousiast wordt over KiVa als wij!
KiVa doen we samen!
Ari Kaukiainen en Christina Salmivalli
Auteurs van de KiVa oudersgids / Universiteit van Turku, Finland
Christina Salmivalli en Elisa Poskiparta KiVa-programmaleiders / Universiteit van Turku, Finland
René Veenstra en het KiVa-consortium Rijksuniversiteit Groningen
3


   1   2   3   4   5