Page 4 - KiVa Gids Voor Ouders
P. 4
I INFORMATIE OVER PESTEN WAT IS PESTEN?
Pesten is het herhaaldelijk en opzettelijk kwetsen
van iemand die zich niet goed kan verdedigen
Als iemand herhaaldelijk en opzettelijk wordt gekwetst, noemen we dit pesten. Met herhaaldelijk wordt bedoeld dat een kind steeds opnieuw het mikpunt van gemene en kwetsende opmerkingen of handelingen is. Pesten kan soms jaren doorgaan. Opzettelijk betekent dat iemand bewust verdriet wordt aangedaan. Een ander belangrijk kenmerk van pesten is dat er sprake is van een machtsverschil: slachtoffers zijn minder sterk dan pesters en kunnen zich niet goed verdedigen. Slachtoffers zijn bijvoorbeeld fysiek minder sterk, verlegen of zijn nieuw in de groep waardoor ze nog geen vrienden hebben die voor hen opkomen.
Uit onderzoek blijkt dat 10-15% van de leerlingen in het basisonderwijs gepest wordt. Lang niet alle kinderen vertellen aan anderen dat ze gepest worden. Vaak zijn slachtoffers van pesten bang dat het pesten zal toenemen of dat anderen hen toch niet kunnen helpen. Toegeven dat je wordt gepest is erg moeilijk.
WAT VALT NIET ONDER PESTEN?
Ruzies en meningsverschillen
Ruzies en meningsverschillen ontstaan in situaties waarin men het niet met elkaar eens is. Het is normaal dat mensen af en toe ruzies of meningsverschillen hebben. Hoewel dit een vervelend gevoel kan geven, is het op zich niet schadelijk. Door ruzies en meningsverschillen leren kinderen hoe ze met elkaar om moeten gaan. Een belangrijk verschil met pesten is dat ruzies en meningsverschillen niet lang duren en dat niet telkens dezelfde persoon het mikpunt is.
Plagen
Bij plagen is het niet de bedoeling om iemand bewust te kwetsen en daarom wordt het niet als pesten beschouwd. Anders dan bij pesten, blijft de verstandhouding en het onderlinge respect tussen kinderen behouden. Plagen gebeurt niet herhaaldelijk, niet opzettelijk en de kinderen die elkaar plagen zijn ongeveer even sterk.
Soms kunnen woorden of handelingen die als grap bedoeld waren toch kwetsend overkomen. Vaak zeggen kinderen: “Het was maar een spelletje, we bedoelden het niet serieus”. Hoe moet je dat opvatten? Allereerst moet bepaald worden of het volgens iedereen een spelletje is. Als je daar niet zeker van bent, is het raadzaam om er met de kinderen over te praten. Een spelletje moet voor iedereen leuk zijn.
4


   2   3   4   5   6