Overzicht onderzoek

Hieronder is een overzicht te vinden van de (onderzoeks)publicaties omtrent KiVa. Is het artikel niet direct te downloaden? Dan is het misschien te verkrijgen op aanvraag.

Nederlandstalige publicaties over onderzoek naar pesten en KiVa

 • Een goed en duidelijk overzichtsboek over pesten  is in 2012 verschenen onder redactie van Frits Goossens, Marjolijn Vermande en Matty van der Meulen: Pesten op school: Achtergronden en interventiesRecensie in NRC Handelsblad In dit boek staan twee hoofdstukken over het groepsproces van pesten en KiVa: Hoofdstuk 4:
 • Huitsing, G., Van der Meulen, M., & Veenstra, R. (2012). Pesten als groepsproces. In F. Goossens, M. Vermande, & M. Van der Meulen (Eds.), Pesten op school: Achtergronden en interventies (pp. 81-97). Den Haag: Boom. 
  Integrale voorpublicatie in Groepen:
 • Huitsing, G., Van der Meulen, M., & Veenstra, R. (2012). Pesten als groepsproces. Groepen, 7, 20-35. Hoofdstuk 7.3:
 • Huitsing, G., & Veenstra, R. (2012). Het KiVa-antipestprogramma: De cruciale rol van de groep. In F.  Goossens, M. Vermande, & M. Van der Meulen (Eds.), Pesten op school: Achtergronden en interventies (pp. 152-159). Den Haag: Boom. 

Andere Nederlandstalige artikelen

 • Munniksma, F., Huitsing, G., Oldenburg, B., Van der Ploeg, R., & Veenstra, R. (2014). Samenwerken tegen pesten. In R. Oostdam & P. de Vries (red.), Samen werken aan leren en opvoeden: Basisboek over ouders en school (pp. 211-224). Bussum: Coutinho.
 • Veenstra, R., Huitsing, G., Koens, R., Munniksma, F., Oldenburg, B., Van der Ploeg, R., Sentse, M., & Velthausz, F. (2013). Het KiVa antipestprogramma: Signaleren en tegengaan van pesten. Kind en Adolescent Praktijk, 12, 76-84.  
 • Veenstra, R. & Huitsing, G. (2012). Signaleren van pesten en het belang ervan voor de algemeen kinderarts. Praktische pediatrie, 130-133.
 • Veenstra, R. & Huitsing, G. (2012). Pesten los je op in de groep. Het KiVa-antipestprogramma. Digitaal magazine LBBO, september.
 • Oldenburg, B. & Van der Ploeg, R. (2012). Het KiVa antipestprogramma: samen pesten tegengaan op een speelse manier. Digitaal magazine LBBO, maart.
 • Huitsing, G. (2009). Wie pest wie? Sociale-netwerkanalyse brengt pestprocessen in kaart. Sociologie Magazine, 17, 12-13.
 • Veenstra, R., Huitsing, G., Voort, R. van der, & Winter, A.F. de (2009). Pesten. In: Kluwer Navigator Onderwijs (Module Leerlingenzorg PO). Alphen aan den Rijn: Kluwer.

Engelstalige (onderzoeks)artikelen over pesten als groepsproces en KiVa

 • Huitsing, G., Snijders, T. A. B., Van Duijn, M. A. J., & Veenstra, R. (2014). Victims, bullies, and their defenders: A longitudinal study of the co-evolution of positive and negative networks. Development and Psychopathology, doi:10.1017/S0954579414000297.
 • Veenstra, R., Lindenberg, S., Huitsing, G., Sainio, M., & Salmivalli, C. (2014). The role of teachers in bullying: The relation between antibullying attitudes, efficacy, and efforts to reduce bullying. Journal of Educational Psychology, DOI: 10.1037/a0036110.
 • Oldenburg, B., Van Duijn, M. A. J., Sentse, M., Huitsing, G., Van der Ploeg, R., Salmivalli, C., & Veenstra, R. (2014). Teacher characteristics and peer victimization in elementary schools: A classroom-level perspective. Journal of Abnormal Child Psychology, doi:10.1007/s10802-013-9847-4
 • Salmivalli, C., Garandeau, C., & Veenstra, R. (2012). KiVa anti-bullying program: Implications for school adjustment. In A.M. Ryan & G.W. Ladd (eds.), Peer relationships and adjustment at school (pp. 279-307). Charlotte, NC: Information Age Publishing.
 • Huitsing, G., & Veenstra, R. (2012). Bullying in classrooms: Participant roles from a social network perspective. Aggressive Behavior, 38, 494-509.
 • Huitsing, G., Van Duijn, M. A. J., Snijders, T. A. B., Wang, P., Sainio, M., Salmivalli, C., & Veenstra, R. (2012). Univariate and multivariate models of positive and negative networks: Liking, disliking, and bully-victim relationships. Social Networks34, 645- 657. DOI:10.1016/j.socnet.2012.08.001.
 • Sainio, M., Veenstra, R., Huitsing, G., & Salmivalli, C. (2011 ). Victims and their defenders: A dyadic approach. International Journal of Behavioral Development, 35, 144-151.
 • Kärnä, A., Voeten, M., Little, T. D., Poskiparta, E., Kaljonen, A., & Salmivalli, C. (2011). A large-scale evaluation of the KiVa antibullying program. Child Development, 82, 311-330.
 • Veenstra, R., Lindenberg, S., Munniksma, A., & Dijkstra, J.K. (2010). The complex relation between bullying, victimization, acceptance, and rejection: Giving special attention to status, affection, and sex differences. Child Development, 81, 480-486.
 • Dijkstra, J.K., Lindenberg, S., & Veenstra, R. (2008). Beyond the Class Norm: Bullying Behavior of Popular Adolescents and its Relation to Peer Acceptance and Rejection. Journal of Abnormal Child Psychology, 36, 1289-1299.
 • Veenstra, R., Lindenberg, S., Zijlstra, B.J.H., De Winter, A.F., Verhulst, F.C., & Ormel, J. (2007). The Dyadic Nature of Bullying and Victimization: Testing a Dual Perspective Theory. Child Development, 78, 1843-1854.

 Terug naar de startpagina