Wat is pesten?

Pesten, een groot probleem

Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat gemiddeld drie leerlingen per klas regelmatig worden gepest. In een Nederlandse steekproef onder meer dan 4000 kinderen van 7 tot 8 jaar gaf zelfs meer dan een derde van de leerlingen aan gepest te worden. Toch bestaat bij veel leerkrachten en directeuren het beeld dat er bij hen op school niet wordt gepest. Dat is een misvatting, want op elke school en in elke klas wordt gepest. Soms is het pesten alleen niet goed te observeren door volwassenen, omdat het zich achter de schermen afspeelt. 

Over pesten en de gevolgen daarvan maken veel kinderen, ouders en leerkrachten zich terecht zorgen. Niet alleen de gepeste leerling ondervindt hier zijn hele leven gevolgen van. Ook pesters blijken meer problemen te ervaren in hun latere leven, bijvoorbeeld op het gebied van schoolloopbaan, werk, relaties, criminaliteit en geestelijke gezondheid. Zelfs klasgenoten die niet gepest worden én niet pesten (doorgaans buitenstaanders genoemd) ondervinden schade van pesten. Zij hebben een lager welbevinden op school en hun leerprestaties liggen lager.

De definitie van pesten

Pesten is dus een groot probleem, maar wanneer noemen we iets ‘pesten’? Soms is het verschil tussen pesten en plagen lastig te herkennen. Daarnaast zijn er verschillende vormen van pesten, zoals digitaal, fysiek,verbaal of relationeel pesten. Bij pesten wordt door één of meerdere personen een ander psychische en/of fysieke schade toegebracht. Kenmerkend aan pesten is dat:

  • het negatieve gedrag bewust en stelselmatig gebeurt;
  • er sprake is van ongelijkheid (in macht, kracht of sociale status);
  • het slachtoffer zich meestal niet kan verdedigen.