Pesten op school

Op de basisschool is circa 10 tot 15 procent van de leerlingen systematisch slachtoffer van pesten. Dat komt neer op ongeveer 3 leerlingen per klas. Pestgedrag kan in de gehele schoolperiode voorkomen, maar vindt op de basisschool het meest plaats in de midden- en bovenbouw. 

In ongeveer een kwart van alle pestsituaties is er sprake van fysiek pesten (bijv. spugen, schoppen, slaan of knijpen). Daarmee is fysiek pesten de meest voorkomende vorm van pesten. Verder pesten jongens meer en vaker dan meisjes. Jongens gebruiken vaker fysiek geweld dan meisjes. Als meisjes pesten is er vaker sprake van relationeel pesten (iemand buitensluiten of roddelen). Digitaal pesten is een relatief nieuwe vorm van pesten die steeds vaker voorkomt. KiVa is bewezen effectief in het aanpakken van alle vormen van pesten, dus ook in het tegengaan van digitaal pesten en pestgedrag tussen meisjes (meidenvenijn).

Wanneer er wordt gepest op school ondervinden alle groepsleden daar negatieve gevolgen van. De slachtoffers en de pesters, maar ook de leerkrachten en de klasgenoten die er niet direct bij betrokken zijn (buitenstaanders).