Samenwerking tussen school en ouders

Samenwerking tussen school en thuis is belangrijk. Het is fijn en duidelijk voor kinderen als ze op school en thuis dezelfde boodschap meekrijgen. Om ouders te informeren worden verschillende stappen ondernomen:

 • De school organiseert een ouderavond. Ouders van de kinderen die meedoen met de KiVa-lessen worden geïnformeerd over KiVa en over oplossingen voor pesten. Sommige scholen organiseren de ouderavond voor alle ouders, ook voor de ouders van wie de kinderen in een groep zitten waar (nog) geen KiVa-lessen worden gegeven. Omdat KiVa inmiddels schoolbreed materiaal heeft zal het echter zelden voorkomen dat bepaalde groepen niet mee doen met KiVa.
 • Voor ouders is er een oudergids. De oudergids is hier te vinden. Deze oudergids is dus ook in te zien voor ouders van kinderen die niet op een KiVa-school zitten. 
  N.B. De oudergids is alleen online in te zien en niet als papieren versie te bestellen. 

In de oudergids staat onder meer informatie over:

 • achtergronden van pesten
 • uitleg over de rol van de groep bij pesten
 • pesten herkennen en signaleren
 • wat u kunt doen als uw kind wordt gepest
 • wat u kunt doen als uw kind pest
 • hoe uw kind een gepest kind kan helpen
 • Door naar de oudergids!

 


 Terug naar de startpagina