STARTtraining

KiVa begint met een STARTtraining voor het personeel van de school. Deze training vindt meestal op de school zelf plaats en wordt gegeven door een gecertificeerde KiVa-trainer. De training duurt in totaal twee dagen; dit kan worden verdeeld over meerdere dagdelen.

Tijdens de training komen de uitgangspunten en de theorie van KiVa uitgebreid aan bod. Daarnaast wordt onder meer ingegaan op de borging van KiVa op de school, de rol van het KiVa-team, de samenwerking met de ouders en de preventieve en curatieve onderdelen van KiVa.

Verder wordt voor, tijdens of vlak na de STARTtraining het KiVa-team gevormd. Dit team is verantwoordelijk voor een goede borging van KiVa op de school en het eerste aanspreekpunt voor wanneer er zich toch (pest)problemen voordoen. Het KiVa-team kan in dat geval samen met de leerkracht de situatie onderzoeken en oplossen.

Wilt u meer informatie? Neem dan contact met ons op.