Vormen van pesten / soorten pesten

Pesten kan op veel verschillende manieren gebeuren. De meest voorkomende vormen van pestgedrag worden hieronder genoemd.

  • Verbaal pesten: schelden, naroepen, imiteren, belachelijk maken of uitlachen; bedreigen: iemand tot iets dwingen, chanteren of intimideren;
  • Fysiek pesten: spugen, schoppen, slaan of knijpen;
  • Materieel pesten: spullen stukmaken, afpakken of verstoppen;
  • Relationeel pesten: iemand buitensluiten, over iemand roddelen of geruchten verspreiden;
  • Digitaal pesten / cyberpesten: belastend materiaal (foto’s, filmpjes, roddels) via het internet/social media verspreiden; iemand via social media lastig vallen.

Er zijn dus veel verschillende vormen van pesten. Digitaal pesten - ook wel cyberpesten genoemd - is een relatief nieuwe vorm van pesten en krijgt tegenwoordig steeds meer aandacht. De oorzaken van digitaal pesten (bijv. op social media) zijn echter hetzelfde als die van traditioneel pesten. De oplossing voor digitaal pesten ligt dan ook, net als bij traditioneel pesten, in de groep. Uit onderzoek blijkt dan ook dat KiVa óók effectief is in het voorkomen en tegengaan van digitaal pesten en pesten via social media.