Wat werkt tegen pesten?

Omdat pesten meestal binnen scholen gebeurt, heeft onderzoek naar het voorkomen en/of terugdringen van pesten voornamelijk binnen scholen plaatsgevonden. Daarnaast zijn scholen een goede omgeving om pestgedrag aan te pakken. Interventies/programma’s kunnen op scholen goed geïmplementeerd worden en op effectiviteit worden onderzocht.

Schoolbrede aanpak

De laatste jaren is er veel onderzoek gedaan naar wat werkt tegen pesten. Interventies om pesten te voorkomen of terug te dringen kunnen gericht zijn op de school, de klas of op individuele leerlingen. Wanneer een interventie zich richt op zowel de school, de klas als op individuele leerlingen, dan wordt dat een schoolbrede interventie genoemd. Binnen de schoolbrede aanpak wordt pesten als een systematisch probleem gezien dat niet op te lossen is met één enkele interventie op één enkel niveau. Uit onderzoek blijkt dat zo’n schoolbrede aanpak de beste resultaten bewerkstelligt en het meest effectief is bij het voorkomen en terugdringen van pesten.