IKC het Krijt

Schoolstraat 29 9408 MB Assen NL

+31 592 460 370
www.cbshetkrijt.nl