Samen maken we er 

er een fijne school van!


  • Verbetert het school- en leerklimaat


  • Verhoogt de leeropbrengsten en
    -prestaties


  • Verhoogt het welbevinden van leerlingen


  • Effectief in het tegengaan van pesten

Wat is KiVa?

KiVa is een preventief, schoolbreed programma gericht op het versterken van de sociale veiligheid en het tegengaan van pesten op basisscholen. KiVa zet in op positieve groepsvorming en stimuleert de sociale vaardigheden en de sociaal emotionele ontwikkeling van kinderen. Daarmee worden de sociale veiligheid en het pedagogisch klimaat op school verbeterd. Binnen KiVa ligt de nadruk op de groep als geheel en dus niet op specifieke individuen. Ons motto luidt dan ook: Samen maken we er een fijne school van!

Vraag een gratis zichtzending aan!

 

396
KiVa-scholen
14
Gecertificeerde KiVa-trainers
10.000

Leerkrachten opgeleid

Gratis Zichtzending aanvragen