8 februari

Hoe betrek je de ouders bij KiVa?

3 tools om ouderbetrokkenheid te vergroten

Ouders betrekken bij wat er op school gebeurt is een belangrijk maar soms een uitdagende activiteit. Voor scholen is het belangrijk om ouders goed te informeren over wat er gaande is op school. Vanuit KiVa proberen we jullie op school te helpen daarmee door een aantal handige tools in te zetten die de ouderbetrokkenheid vergroten. 

1. De oudergids

KiVa heeft een gloednieuwe oudergids! Deze download je hier

Deze oudergids bevat relevante informatie voor de ouders van kinderen op KiVa-scholen . Het bevat de volgende informatie:

  • Wat is KiVa?
  • KiVa op school
  • KiVa thuis
  • Een leuke handout voor op de koelkast thuis!

De gids geeft ouders handvatten om KiVa voort te zetten als kinderen thuiskomen van school. Op deze manier betrek je ouders bij KiVa op een laagdrempelige maar effectieve manier! 

2. Toolkit Ouderbetrokkenheid

Onze toolkit ouderbetrokkenheid is een verdiepende module om ouderbetrokkenheid te vergroten.

De toolkit focust op het versterken van de ouderbetrokkenheid aan de hand van de volgende vier pijlers:

  1. Werk aan een duidelijke visie
  2. Maak een groep van ouders
  3. Versterk de band tussen leerkracht en ouders
  4. Stimuleer structurele informatie-uitwisseling

Deze module is ontwikkeld door de Rijksuniversiteit Groningen en het Nederlands Jeugdinstituut (NJi) met als doel om leerkrachten aanknopingspunten te geven om ouders te betrekken bij het creëren van een fijne school. 

Je vindt de toolkit in onze webshop. 

3. Ouderavond

Van vele KiVa-scholen horen we dat de ouderavond een waardevol moment is om ouders kennis te laten maken met KiVa en hoe jullie als school werken met de methode. De ouderavond wordt door de KiVa-trainer gegeven die aan jullie school is gekoppeld. Wil je een ouderavond organiseren op school? Neem dan contact op met je trainer of mail ons op info@kivaschool.nl. Je kunt ook het contactformulier invullen.

Andere vragen?

Neem dan contact met ons op via info@kivaschool.nl of vul het contactformulier in.