Privacyverklaring KiVa BV

Hier vindt u de uitgebreide privacyverklaring rondom de opslag van persoonsgegevens en gegevens uit onderzoek.