De Verbinding (voormalig Basisschool Eben Haezer)

Foareker 54 9247 AC Ureterp NL

+31 512 301 937
www.gbsureterp.nl