31 januari 2023
15:30 uur
Online

SterkWerk voorlichting


Dit evenement is al voorbij.
Bekijk onze events
SterkWerk voorlichting

Wat is SterkWerk?
SterkWerk is een aanpak voor groep 5 t/m 8 waarbij kinderen gericht rollen krijgen om actief te werken aan verantwoordelijkheid, eigenaarschap en prosociaal gedrag. SterkWerk heeft als doel de sfeer in de groep en de onderlinge relaties te verbeteren, prosociaal gedrag wordt daarbij de norm. Daarnaast krijgen kinderen de vrijheid om hun rol naar eigen inzicht in te vullen en zoveel mogelijk zelf te doen, zo werken ze actief aan verantwoordelijkheid en eigenaarschap. Er ligt een duidelijke nadruk op waardering: er is veel aandacht voor elkaars sterke kanten. Kinderen ervaren dat positief gedrag leidt tot positieve aandacht. Zo werkt iedereen mee aan een sterk en positief groepsgevoel. Op deze manier wordt er een groepssfeer gecreëerd waarin negatief gedrag zoals pesten niet leidt tot populariteit of aanzien.

Onderzoek naar de effectiviteit
In schooljaar 2023-2024 doet de Universiteit Utrecht onderzoek naar SterkWerk. Dit onderzoek maakt onderdeel uit van het onderzoeksprogramma ‘Effectmeting kansrijke interventies in het po en vo’ van het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO). Meer informatie over dit onderzoeksprogramma vind je hier.

 

Heb je interesse in deelname aan het onderzoek? Of wil je hier graag meer informatie over? Geef je dan op voor de voorlichting over SterkWerk op 31 januari om 15.30 uur! Hier vertellen we je meer over het programma en het onderzoek.

 

Je kunt hier meer informatie vinden over SterkWerk. 

 

Online

31-1-2023 15:30 uur