21 januari 2020

Gratis boek voor leerkrachten: Gelijke kansen voor elk kind


Gelijke kansen in het onderwijs zijn niet altijd vanzelfsprekend. Een fijne, gezellige groep waar niet gepest wordt draagt bij aan gelijke kansen voor álle kinderen (zowel pester als slachtoffer maar ook de andere kinderen in de klas). 

Om gelijke kansen te bevorderen hebben schoolbesturen, hogescholen en de PO-Raad een gratis boek uitgebracht. Het boek bestaat uit onderzoeken die vertaald zijn naar de praktijk en handvatten bieden voor leerkrachten om zich in te zetten voor gelijke kansen.

Het gratis boek 'Werk maken van gelijke kansen' is hier te downloaden.