1 februari 2021

Gratis lesbrief: Heropening scholen in coronatijd

De kinderen mogen op 8 februari, na acht weken thuisonderwijs en deels vakantie, weer (gedeeltelijk) naar school. Ze hebben elkaar dan een lange tijd niet gezien. Het was weer een onverwachte breuk in het schooljaar. Heel anders dan een normale kerstvakantie, want daar leef je met elkaar naar toe: je maakt afspraken en je weet van te voren hoe lang het duurt. Nu de kinderen weer naar school mogen hebben ze behoefte om hun gevoelens en ervaringen te delen én is het belangrijk om weer aandacht te hebben voor de groepsvorming. Hoe doe je dat? Om scholen en leerkrachten daarbij te ondersteunen hebben we vanuit KiVa materiaal ontwikkeld in 2020. Dit stellen we gratis ter beschikking aan alle basisscholen (zie onderaan dit bericht). De lesbrief is eerder gepubliceerd in april 2020 maar is ook nu weer in te zetten tijdens de lessen. 

 

Na deze onzekere periode is het belangrijk om aandacht te schenken aan de groepsvorming. De kinderen moeten opnieuw kennismaken; elkaar opnieuw ‘ontmoeten’. Niet alle kinderen komen tegelijk op school en ondertussen zijn er misschien ook wel kinderen verhuisd. Kortom, er is het nodige veranderd in de groep.

 

Ook hebben kinderen in verschillende thuissituaties gezeten. De ene ouder heeft gepraat met het kind over gevoelens en angsten, de andere ouder niet. Door elkaars verhalen te kennen, kunnen kinderen meer begrip voor elkaar opbrengen. Ze zullen beter begrijpen waarom de een misschien meer moeite heeft om de draad op te pakken dan de ander.

 

Bovendien zijn thuis de normen bij iedereen anders. De normen op school moeten dan ook opnieuw met elkaar neergezet worden. Dit vraagt aandacht en tijd. Gun de kinderen deze tijd dan ook, vanuit het besef dat een veilige basis in de groep een voorwaarde is om te kunnen leren.

 

Om scholen en leerkrachten te helpen om weer een veilige basis te bewerkstelligen, hebben wij twee speciale KiVa-lesbrieven gemaakt. Daarin staan werkvormen voor in de groep. Enerzijds om elkaar weer te ontmoeten, anderzijds om de normen in de klas weer duidelijk neer te zetten. Sommige werkvormen zijn helemaal nieuw, andere werkvormen kun je herkennen uit het basismateriaal van KiVa. Deze twee lesbrieven stellen wij gratis beschikbaar, omdat wij het belangrijk vinden dat álle kinderen na deze bijzondere tijd een goede start maken op school.

 

Lesbrief voor de onderbouw (groep 1 t/m 4) vind je hier.

Lesbrief voor de bovenbouw (groep 5 t/m 8) vind je hier.