8 juni 2021

GRIPP: Pestpreventie voor het VO


Ben jij in contact met leerkrachten op een middelbare school, die net als jullie preventief willen werken aan positieve groepsvorming en het tegengaan van pesten? Wijs ze dan op de mogelijkheid om deel te nemen met GRIPP!

GRIPP is net als KiVa een programma dat gericht is op het versterken van de sociale veiligheid en het tegengaan van pesten in de 1e en 2e klas. Een prettige en veilige (leer)omgeving is voor leerlingen essentieel om zich te kunnen ontwikkelen.

GRIPP is speciaal ontwikkeld om mentoren bij dit proces te ondersteunen. Met korte en duidelijke lesactiviteiten begeleiden mentoren het groepsproces van leerlingen op een positieve manier.

Komend schooljaar (2021/2022) doet de Rijksuniversiteit Groningen onderzoek naar de effectiviteit van GRIPP. Er is nog plek voor middelbare scholen om gratis met GRIPP te werken. GRIPP-scholen krijgen een training, lesmateriaal, een leerlingmonitor en doen mee aan het onderzoek. Nieuwsgierig? Ga naar www.grippinhetvo.nl en neem voor 1 juli 2021 contact op voor een eerste kennismaking.