17 februari 2020

Help leerlingen in armoede via platform Sam&Per klas groeien gemiddeld 2 kinderen op in armoede. Dit heeft gevolgen voor hun schoolprestaties en hun sociaal emotionele ontwikkeling. Het loket Sam& (Samen Voor Alle Kinderen) is ontwikkelt zodat ouders, huisartsen en ook leerkrachten voorzieningen kunnen aanvragen voor deze kinderen en ze hiermee een steun in de rug kunnen bieden. Zo kunnen kinderen door Sam& zwemles, muziekles of theaterles volgen. Hiernaast biedt de portal tips om kinderarmoede bespreekbaar te maken en waar je ouders heen kan verwijzen. Samen voor alle Kinderen (Sam&) is een samenwerkingsverband van Leergeld Nederland, Jeugdfonds Sport & Cultuur, Stichting Jarige Job en Nationaal Fonds Kinderhulp.

De website vind je hier.