27 september 2022

KiVa bestaat 10 jaar

Al 10 jaar zorgt KiVa voor fijne en veilige scholen

Elk jaar vindt eind september de Week Tegen Pesten plaats. Tijdens deze week wordt stilgestaan bij wat pesten inhoudt en wat je ertegen kunt doen. De Week Tegen Pesten is voor KiVa dit jaar extra speciaal omdat het programma in Nederland tien jaar bestaat. Rick Bloemberg, die als socioloog inhoudelijk betrokken is bij het lesprogramma in Nederland, vertelt: “Een week stilstaan bij dit onderwerp is een heel goed initiatief en belangrijk voor scholen. In het begin van het schooljaar moet er aandacht zijn voor positieve groepsvorming, maar een fijne en veilige klas is het hele jaar belangrijk.”

KiVa begon vijftien jaar geleden in Finland en wordt inmiddels in 21 landen toegepast. In 2012 deden er honderd scholen mee aan het onderzoek van de Rijksuniversiteit Groningen. Uit dat onderzoek bleek dat het pesten op KiVa-scholen met een kwart extra afnam. Leerlingen werden ook veel positiever over hun leerkrachten en vonden dat zij beter werden in het voorkomen van pesten. De norm op KiVa-scholen werd dat het pesten moet stoppen.

Bloemberg: “Omdat pesten onderdeel is van een groepsproces, richt het KiVa-programma richt zich op alle leerlingen in de groep. Met KiVa beschikken leerkrachten over een programma waarmee ze kinderen leren om anderen met respect te behandelen, elkaar te helpen en een positieve norm te creëren.”

Aanvankelijk was KiVa gericht op de bovenbouw van de basisschool, maar al snel kwam er ook materiaal voor groep 3 en 4. Sinds 2020 is er met het lespakket Rik de Pauw zelfs materiaal voor de allerjongste leerlingen uit groep 1 en 2.

KiVa-scholen werken ook aan burgerschap. Met de Klasse!Vergadering brengen ze burgerschap in de praktijk. De hele klas neemt deel aan de wekelijkse vergadering. Iedereen mag en kan iets inbrengen. De kinderen leren omgaan met verschillende meningen, compromissen te sluiten en helpen mee aan verbeteringen op school.

Met meer dan 10.000 getrainde leerkrachten en 145.000 kinderen die KiVa-lessen volgden, heeft KiVa de afgelopen tien jaar een mooi verschil gemaakt. De komende jaren staan in het teken van het verder ontwikkelen van het programma, maar ook om in meer delen van het land impact te maken en meer scholen te betrekken bij KiVa. Daarnaast is er vanuit KiVa internationaal aandacht om te onderzoeken hoe we de overgebleven pestproblematiek nog beter kunnen aanpakken.

Op deze manier zorgt KiVa voor nog meer veilige scholen met een fijne omgeving voor kinderen met betrokken leerkrachten. Samen maken we er een fijne school van!