16 april 2020

KiVa in bijzondere tijden: nieuwe materialen

 

KiVa in bijzondere tijden

Sinds maandag 16 maart zijn de scholen in Nederland gesloten. We hebben bewondering voor de enorme hoeveelheid werk die scholen in de afgelopen weken hebben verzet om het thuisonderwijs voor de leerlingen vorm te geven. Van leerkrachten, leerlingen én ouders wordt in deze tijd veel gevraagd.

Het is belangrijk om als leerkracht in contact te blijven met je leerlingen in deze periode. Het is daarnaast minstens zo belangrijk om (opnieuw) aandacht te besteden aan de groepsvorming op het moment dat leerlingen weer naar school mogen. KiVa is een programma om te werken aan de sociale veiligheid van leerlingen op school. Daarbij richt KiVa zich, bij het vormen van een positieve groep en het beïnvloeden van de groepsnormen op de groep als geheel.

Om deze reden werkt KiVa nu aan een handig en bondig digitaal katern. Leerkrachten kunnen deze na de heropening van de scholen inzetten voor een vliegende start op school om er zo samen weer een fijne groep van te maken.

Ongeacht of de scholen nu volledig of gefaseerd worden geopend, zullen leerlingen in de bovenbouw opnieuw door het groepsvormingsproces heen gaan, net zoals dat na de zomervakantie gebeurt. Het is belangrijk om hier weer aandacht aan te besteden en oog te hebben voor hoe leerlingen het thuisonderwijs hebben ervaren. Bij de ene groep uitgebreider dan bij de andere groep. Bij KiVa vinden we dit minstens zo belangrijk als het inhalen van een eventuele leerachterstand.

Scholen kunnen het katern eind april in hun mailbox verwachten.