13 december 2017

KiVa-monitor goedgekeurd!

Goed nieuws! De Onderwijsinspectie heeft de KiVa-monitor goedgekeurd! Met het gebruik van de KiVa-monitor voldoe je als school dus aan de wettelijke verplichting om de sociale veiligheid onder de leerlingen te monitoren. Op de website van de Onderwijsinspectie kan je meer lezen over de manier waarop de Onderwijsinspectie toezicht houdt op de monitoring van de sociale veiligheid. Op deze pagina kan je ook zien dat KiVa in het lijstje met goedgekeurde programma's voor het meten van de sociale veiligheid staat. 

Achtergrond

Scholen zijn sinds 2015 wettelijk verplicht om de sociale veiligheid onder leerlingen te monitoren door middel van een gevalideerde leerlingvragenlijst. De Onderwijsinspectie gaat vanaf schooljaar 2017-2018 controleren of scholen aan de Wet Sociale Veiligheid voldoen. Deze controle vindt plaats op basis van de monitor die de school jaarlijks moet afnemen. Indien de monitor aanleiding geeft tot verder onderzoek wordt vervolgens gekeken naar het beleid van de school op het gebied van sociale veiligheid. De Onderwijsinspectie heeft aangegeven zeer enthousiast te zijn over de KiVa-monitor. KiVa werkt dan ook samen met de Inspectie van het Onderwijs en levert het schoolgemiddelde - indien de school daar toestemming voor geeft - aan bij de Inspectie. Scholen worden daarmee volledig ontlast. De Onderwijsinspectie is met name enthousiast over de KiVa-monitor omdat deze veel informatie oplevert over de sociale veiligheid, de sociale relaties en het welbevinden van leerlingen. Met deze informatie zijn scholen goed in staat om hun beleid op het gebied van sociale veiligheid vorm te geven. Zo staat de monitor niet los van het beleid en het aanspreekpunt op dit gebied maar is het een integraal geheel en versterken de verschillende elementen elkaar.

In onderstaande video wordt de KiVa-monitor uitgebreid toegelicht. Wil je meer informatie over de KiVa-monitor? Neem contact met ons op: 050 363 6265.