27 februari 2020

'Meer aandacht nodig voor chronische slachtoffers'

Er is ontzettend veel (media)aandacht voor het promotieonderzoek van Tessa Kaufman naar chronische slachtoffers van pesten. Tessa heeft gebruik gemaakt van data van ruim 9000 leerlingen op KiVa-scholen. Vandaag promoveert zij op haar onderzoek. Tessa, gefeliciteerd!

Uit Tessa’s proefschrift blijkt dat KiVa erg succesvol is in het aanpakken van pesten. KiVa zorgt er voor dat 80% (!) van de gepeste kinderen geholpen wordt. Dat is op zichzelf een heel goed bericht, maar 20% van de gepeste kinderen blijft gepest. Dit zijn chronische slachtoffers. Ze vallen structureel buiten de groep, zijn angstig en somber en hebben veel ervaring met afwijzing: op school en ook thuis. Daarbij komt dat zij met een succesvol anti-pestprogramma lotgenoten kwijtraken, waardoor zij zich vaak nog slechter voelen dan vóór de invoering van zo’n anti-pestprogramma.

Een afname van 80% is natuurlijk prachtig, zeker gezien de meeste programma’s helemaal geen effect blijken te hebben. Echter, daarmee zijn wij nog niet tevreden. Bij KiVa vinden we namelijk dat ieder kind recht heeft op een fijne schooltijd. Daarom werken wij samen met de wetenschap om pesten steeds verder terug te dringen. Tessa’s onderzoek is hier een mooi voorbeeld van en geeft ons veel aanknopingspunten voor de doorontwikkeling van KiVa om ook die laatste kinderen te kunnen helpen!

Daar zijn wij al druk mee bezig. Tessa heeft ons tijdens haar onderzoek ook al adviezen kunnen geven. Zo zijn wij bezig met de verbeteren van de relatie tussen school en ouders, omdat we weten dat de chronische slachtoffers het ook thuis moeilijker hebben. Ook werken we aan het optimaliseren van de KiVa-monitor en hebben we een training ontwikkeld voor de interpretatie van de monitor. Wanneer leerkrachten beter in staat zijn om de resultaten te interpreteren, zijn zij ook beter in staat om de juiste hulp voor de juiste leerlingen in te zetten. In de toekomst zullen wij steeds bezig blijven met het verbeteren van het programma aan de hand van nieuwe onderzoeksuitkomsten. Want: ieder kind heeft recht op een fijne schooltijd!

 

Hieronder een greep uit alle media-aandacht voor Tessa’s promotieonderzoek:

- NWO – Langdurig slachtofferschap van pesten tegengaan met maatwerk.

- Dagblad van het Noorden – Hoe helpen we gepeste kinderen als een anti-pestprogramma niet werkt?  

- Nederlands Dagblad – Anti-pestlessen helpen chronisch slachtoffer niet verder.

- NRC – Sommige kinderen zijn na antipestprogramma slechter af.

- Trouw - Schooljaar na schooljaar gepest. Wie zijn deze kinderen?

- NPO Radio 1 - Oud-kinderombudsman: 'Je doet kinderen geweld aan als je geen getest anti-pestprogramma gebruikt'
- NOS Journaal donderdag 27 febrauri. Item te zien vanaf 16:43.

- NOS Jeugdjournaal donderdag 27 februari. Item te zien vanaf 07:43.

- NPO Radio 1 Nieuwsweekend: De tragische bijvangst van anti-pestprogramma's