1 februari 2021

Meer eenzaamheid onder kinderen

De tweede lockdown komt bij kinderen hard aan. Dit merkt ook de kindertelefoon. Waar de telefoontjes tijdens de eerste lockdown gingen over vragen zoals een bezoek aan oma, gaat het nu vooral over mentale problemen en eenzaamheid. Kinderen vragen zich af of de lockdown ooit nog wel ophoudt. Daarnaast zorgt het thuiszitten er voor dat kinderen meer mee krijgen van de problemen die thuis spelen en ouders die zich zorgen maken om hun naasten. Hierdoor hebben de kinderen nog meer behoefte aan sociale contacten en school als uitlaatklep om hiermee om te gaan.  

Je leest het hele artikel hier