15 december 2022

Minder gepest, fijnere school: KiVa behaalt hoogst mogelijke niveau van effectiviteit

KiVa behaalt hoogst mogelijke niveau van effectiviteit

De Erkenningscommissie Jeugdinterventies heeft KiVa erkend als ‘Effectief volgens sterke aanwijzingen’. Daardoor is KiVa opnieuw opgenomen in de databank effectieve jeugdinterventies van het Nederlands Jeugdinstituut (NJi), ditmaal met het hoogst mogelijke niveau van bewezen effectiviteit. Dit is zeer bijzonder. Slechts 6 van de in totaal 335 erkende interventies hebben deze hoogste erkenning. KiVa is het enige programma met deze erkenning op het terugdringen van pesten en het bevorderen van een positief groepsklimaat en welbevinden.

De Erkenningscommissie Jeugdinterventies is een commissie van onafhankelijke wetenschappelijke experts. Het oordeel van deze commissie bepaalt of een interventie wordt opgenomen in de databank effectieve interventies en op welk niveau. De databank kent vier niveaus van erkenning. De effectiviteit van KiVa is nu erkend met de sterkst mogelijke bewijskracht.

KiVa is een preventief, schoolbreed programma, gericht op het versterken van de sociale veiligheid en het tegengaan van pesten op basisscholen. Op KiVa-scholen zorgt iedereen er samen voor dat het fijn is op school. Dit gebeurt onder meer door kinderen te leren hoe je met pesten omgaat en hoe je samen een fijne groep maakt. Het woord KiVa is Fins voor ‘fijn’ en is eveneens een samenstelling van twee Finse woorden: Kiusaamista Vastustava wat ‘tegen pesten’ betekent.

KiVa wordt voortdurend doorontwikkeld en onderzocht, onder andere in samenwerking met de Rijksuniversiteit Groningen. Uit onderzoek blijkt niet alleen dat pesten op KiVa-scholen afneemt, maar ook dat kinderen met meer plezier naar school gaan en dat investeren in KiVa maatschappelijk rendabel is. Elke geïnvesteerde euro in KiVa verdient zich ruimschoots terug, zo blijkt uit het onderzoek van de Rijksuniversiteit Groningen in samenwerking met het Trimbos Instituut. KiVa werkt op dit moment samen met BSO’s en de peuteropvang om een doorgaande leerlijn te creëren binnen het groeiende aantal Integrale Kind Centra (IKC’s).  

KiVa begon vijftien jaar geleden in Finland en wordt inmiddels in 21 landen toegepast. KiVa startte 10 jaar geleden in Nederland. Inmiddels zijn er 422 KiVa scholen in Nederland. Dit aantal neemt jaarlijks toe. Daarmee zorgt KiVa voor steeds meer veilige scholen met een fijne omgeving voor kinderen en betrokken leerkrachten.