7 september 2019

Noodscenarios onderwijs

 

In 5 grote steden houden scholen er rekening mee dat kinderen pas vanaf 5 jaar naar de basisschool gaan. Door het lerarentekort zullen kinderen misschien genoodzaakt zijn een jaar langer op de opvang te blijven.

Eerder werden er op sommige scholen al vierdaagse schoolweken ingevoerd of werden kinderen eerder naar huis gestuurd. Omdat het lerarentekort nog steeds toeneemt, kijken scholen naar nieuwe noodscenarios. 
 

Bron: AD