3 september 2018

Regiobijeenkomsten 2018-2019

Ook dit jaar organiseert KiVa op verschillende plekken in Nederland weer regiobijeenkomsten. Het thema is dit jaar KiVa XL: Krachten bundelen. Het gaat dan met name om het bundelen van krachten met ouders. Hoe krijg je ouders betrokken bij het worden van een fijne school? Tijdens de bijeenkomst gaan we hier met behulp van sprekers uit zowel de praktijk als de wetenschap én met acteurs op in. 

Programma

 • 14.45-15.00 Inloop
 • 15.00-15.10 Welkom en laatste nieuws vanuit KiVa
 • 15.10-15.30 Wetenschappelijke inzichten
 • 15.30-16.30 Lezing door Peter de Vries met ondersteuning van acteurs
 • 16.30-16.45 Pauze 
 • 16.30-17.30 Vervolg lezing Peter de Vries met ondersteuning van acteurs
 • 17.30–18.00 Borrel 

 

Data

De bijeenkomsten worden allemaal op een woensdagmiddag gehouden. Hieronder volgt een lijst van de verschillende data en locaties: 

 • 26 september, Leeuwarden
 • 17 oktober, Groningen
 • 24 oktober, Roosendaal
 • 31 oktober, St. Joost
 • 7 november, Oegstgeest
 • 14 november, Beusichem
 • 21 november, Zwolle
 • 28 november, Wormerveer

Opgave

Het is alleen mogelijk voor KiVa-scholen om zich op te geven voor de regiobijeenkomst. De regiobijeenkomst is voor hen gratis toegankelijk. Opgave voor de regiobijeenkomst kan via deze link. Drie weken voorafgaand aan de bijeenkomst ontvang je een uitnodiging met daarin het uitgebreide programma, een routebeschrijving en informatie over parkeren.