12 juni 2020

Schooladvies betere voorspeller dan po-eindtoets

Ongeveer 25% van de leerlingen in het derde leerjaar op de middelbare school zit op een ander niveau dan hun basisschooladvies. Wat betreft het advies op basis van de po-eindtoets, geldt dit voor ongeveer 30% van de leerlingen. Het schooladvies blijkt dus een betere voorspeller van het onderwijsniveau dan de eindtoets.

 

Je leest het gehele artikel hier.