17 december 2019

Wetsvoorstel: Alle kinderen op schoolreisje!


Alle kinderen mogen voortaan mee op schoolreisje of buitenlandse reis, ook wanneer ouders niet in staat zijn om de vrijwillige ouderbijdrage te betalen. Dit is op 17 december 2019 besloten door de Tweede Kamer naar aanleiding van een wetsvoorstel van kamerleden Westerveld (GroenLinks) en Kwint (SP).

Veel scholen vragen om een vrijwillige ouderbijdrage. Volgens de kamerleden levert deze vrijwillige bijdrage teveel sociale druk op bij ouders. Daarnaast heeft het een negatief effect op de diversiteit van leerlingen, en vergroot het de ongelijkheid tussen leerlingen wanneer zij niet mee mogen op schoolreis wanneer niet voldaan wordt aan de vrijwillige ouderbijdrage. Hiermee lijkt de vrijwillige bijdrage verplicht te zijn. 

De Eerste Kamer moet nog instemmen met het wetsvoorstel voordat deze doorgevoerd kan worden.


Je vindt het originele artikel hier.